Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Blended learning Page I blended learning blandar man traditionell undervisning med IKT-baserade verkyg. Denna blandning kan ta sig många olika uttryck, allt från en kurs där klassrummsdelarna är de dominerande till kurser som i princip helt sker över Internet. En fördel med blended learning är att det ger stora möjligheter...
Det flippade klassrummet Page I det flippade klassrummet ersätts stora delar av genomgångarna med kortare filmer som eleverna ser hemmifrån. Lektionstiden kan därmed i större utsträckning användas till diskussioner, problemlösning}, osv. ...
Spel i undervisningen Page Gamification är när man använder sig av olika typer av spel, som till exempel Kahoots eller Duolingo för att förbättra inlärningsaresultaten. Vissa lärare anser att det ger en sporre till eleverna, men det finns även en risk att det flyttar fokuset från förståelse till saker som ger...
Lärplattformar Page De flesta skolor använder idag olika lärplattformar, som till exempel Google Classroom för att göra informationsflödet och överblicken smidigare. Övningsuppgifter Ǐ din lärplattform gör följande uppgifter∵ Om du har GAFE finns det separata instruktioner. Skapa en övningskurs (Testkurs) där du kan testa saker utan...
Det berömda marshmallowtestet Post På slutet av 1960-talet och början av 1970-talet genomfördes ett ganska välkänt försök. Förskolebarn (medelålder drygt 4 år) lämnades ensamma med en marshmallow (men filmades), med löftet om att om de valde att inte äta den skulle de få två efter en kort stund (ca 5–10 minuter). När...
Förbereder inte gymnasiet studenterna för högskolan? Post På läkarutbildningarna har man märkt att en ökande andel av studenterna inte klarar sina studier. Varför är studenterna dåligt förberedda när de kommer till ...
Studieteknik – hur tränar du problemlösning? Post Genom att blanda olika typer av problem lär du dig bättre hur du skall välja rätt strategi för att lösa ett givet problem.
Studieteknik – en bild säger mer än tusen ord Post Genom att kombinera text med väl valda bilder kan man öka inlärningen. Se dock till att bilderna visar rätt information, och sträva efter att öka komplexitet...
Studieteknik – lärstilar, finns dom? Post Periodvis talas det inom skolan om lärstilar, att varje elev har en för eleven optimalt väg till kunskap. Dock finns det inga bevis på att lärstilar faktiskt...
Studieteknik – skapa konkreta exempel Post Skapa tydliga och konkreta exempel för att minnas abstrakt information bättre. Sträva särskilt efter exempel som kan visualiseras, eftersom det ökar förmågan...
Studieteknik – utveckla för att öka inlärningen Post Om du utvecklar din syn på det du lär dig, ställer frågor om materialet och besvarar dem ökar du inte bar din förmåga att minans det, utan även att använda d...
Studieteknik -- öva återkallning för att lära dig bättre Post En bra teknik för att komma ihåg bättre är att försöka komma ihåg det man vill minnas. Att testas på materialet ger alltså en bättre inlärning.
Lägg 15 minuter på återkallning varje lektion Post En kvart i början av lektionen hjälper eleverna att lära sig, och ger dem ett kvitto på hur bra de förstått materialet.
Blanda olika delar när du pluggar Post Blanda olika typer av problem, eller olika delområden, när du studerar. Det ger bättre resultat än att arbeta med dem i olika block.
Sprid ut dina studier över tid Post Att sprida ut sina studier över tid, och studera samma sak i flera små portioner ger bättre långsiktig inlärning än enstaka intensiva studiepass
Forskning om inlärning Post Forskningen ger en väl underbyggd insikt i hur en människa lär sig, men ofta har de insikterna svårt att nå ut i skolorna.
Gymnasiet och högre studier Post En undersökning visade att många som gick direkt från gymnasiet till högskolan har svårt att klara sina högskolestudier
Mindfullness minskar studiestressen Post Ny studie visar att mindfullness minskar studiestress hos universitetsstudenter
Plugga flashcards med Anki Post Det här inlägget är en uppdatering av ett äldre inlägg. Om du vill veta mer om studieteknik kan du läsa om det här. En av de bästa sätten att lära sig något är att tvinga sig själv att försöka återkalla det från minnet. när du gör...
Kom ihåg för att minnas bättre Post För att kunna återkalla information är den bästa metoden att öva återkallning.
Kiwifågeln, den nya Galapagosfinken? Post Kiwifågeln har delat sig i flera arter än man tidigare trott, och detta är ett utmärkt exempel på artbildning i evolutionen.
Planera proven! Post Hur gör du inför ett prov? En variant är att tänka att ”det är gott om tid kvar” tills det är några dagar kvar, och sedan få panik, och sitta uppe hela sista natten och vrålplugga. Den andra metoden är att planera i god tid, och fördela arbetet över några...
Plugga enklare med Anki Post Om du vill vet amer om studieteknik kan du läsa om det här. Vem är Anki, och varför är hon en så bra studiekamrat? Nja, just i det här fallet är Anki ett datorprogram, som finns gratis för bl.a. PC, Linux och Androider, som...
Hur antecknar du, egentligen? Post De flesta elever och studenter antecknar i någon mån på lektioner och föreläsningar, många antecknar även när de läser något för sin utbildning. Men hur antecknar man, för att lättast komma ihåg och förstå? Gör det verkligen någon skillnad hur man antecknar? Eller ens om man antecknar? Om du vill...
Minnet: glöm inte bort att komma ihåg! Post Hur kommer du ihåg saker? Vilka knep finns det för att minnas bättre? Vilka knep använder du, och vilka skulle du ha nytta av? Att minnas saker har en lång historia. Före skrivkonsten var utbredd — och penna och papper var billigt nog för att alla skulle kunna använda det...
Varför: en fråga med konsekvenser Post Vad händer när man frågar? Läs sidan som citatet är från, innan du läser vidare. Börja från början och läs tills du inte förstår kemin längre. DAD: Why do the molecules have a hydrophilic head and a hydrophobic tail? SARAH: Yes. DAD: Because the C-O...
Studieteknik — plugga mindre och få bättre resultat Post Hur gör du när du pluggar? Har du en strategi för dina studier? Om svaret på den andra frågan är nej så kan du definitivt nå bättre resultat, men även den bästa strategin kan bli bättre. Det finns några olika system som brukar rekommenderas, det här är det som jag...
Att söka information på Internet Post Jag skrev för några veckor sedan om plagiering, och då inställer sig frågan efter ett tag “hur hittar man information på Internet?” Det finns i princip fyra grundstrategier: Skriv in ett sökord eller två i Google, DuckDuckGo, Bing, etc ...
Open Access, att dela med sig (CC-BY-SA) Post För några år sedan gästbloggade jag på CreativeCommons om det här med att lägga ut sina saker under Open Access. Den korta sammanfattningen av vad jag skrev då är att jag anser det vara en självklarhet att man delar med sig, både av idealistiska skäl och...
Mönsterelever och monsterlärare, eller monsterelever och mönsterlärare? Post Jag läste nyligen en blogg-post av Magnus Ehinger på temat lärare är också människor. Vad han skrev — om du inte orkar läsa själv — är att lärare, hur mycket de än försöker inte kan undvika att påverkas av det intrycket en elev ger.
Vad vill du läsa om här? Post Jag har skrivit här om allt från frågan om hur lång tid det tog för en mus att bli stor som en elefant, via övningsexempel för kemi A på gymnasiet till varför odlad lax är en dålig idé. Men frågan är vad du vill läsa om. Här...
Varför jag gillar Open Access Post Varför Open Access? Varför anser jag att det är viktigt med Open Access? Tänkt dig en gymnasieelev som arbetar på ett gymnasiearbete eller en rapport. En sökning på Google visar att det finns saker skrivna om precis det hen håller på med. STOP! För att läsa artikeln måste eleven...
Hur mycket naturvetenskap bör man kunna, och varför? Post Läser man biologi, kemi och fysik för att lära sig hur många neutroner en 125I atom har, formeln på svavelsyra eller hur elektrontransportkedjan i en mitokondrie fungerar? Eller läser man det för att uppnå något annat? Ett vanligt argument är att om man inte förstår grundläggande naturvetenskap kan man...
Studieteknik? Hur och varför Post Nu så här i början av läsåret kan det vara bra att fundera lite på sin studieteknik. Den teknik jag brukar rekomendera bygger på att man jobbar i flera steg: Om möjligt läs igenom boken i förväg. Du behöver inte förstå allt du läser, allt som behövs är en...
Hur blir nyheter till? Post Hur blir en nyhet om en naturvetenskaplig upptäckt till? Här är ett förslag: Single Molecule Determines Complex Behavior, Say Scientists Och om du vill skriva på webben om vetenskap? Här finns en mall…
Hur mycket naturvetenskap bör man kunna? Post Läser man biologi, kemi och fysik för att lära sig hur många neutroner en 125I atom har, formeln på svavelsyra eller hur elektrontransportkedjan i en mitokondrie fungerar? Eller läser man det för att uppnå något annat? Ett vanligt argument är att om man inte förstår grundläggande naturvetenskap kan man inte...
Varför lära sig matte? Post Eller engelska, läsa, simma, skriva, spela gitarr, laga mat, cykla, äta med kniv och gaffel… Det finns två sätt att se på kunskap: antingen att all kunskap är skoj och viktigt i sig själv, och ofta användbar på ett eller...
Interaktiv mindmap om jorden (länk) Post Planeten är en interaktiv mindmap om vår planet. Ganska översiktlig, men ett bra verktyg för att ”utforska” hur vårt hem fungerar och hur vi påverkar det. Man skulle kunna säga att den ger en överblick över i princip hela NkA, och miljö och ekologi-avsnitten i Nk1b och BiA/Bi1....
Vad är ”Open Access”? Och varför är det viktigt? Post Vad gör en forskare? Forskar, duh. Men var gör hon eller han med resultaten? Det sista man vill göra är att lägga dom i byrålådan, av två skäl. Dels vill man faktiskt berätta vad man upptäckt, vill dela med sig av sin insikt. Men lika viktigt är att kunna visa...
Begreppsförvirring i naturvetenskap Post Begreppsförvirring i NV kräver speciella grepp. Varför tycker elever ibland att naturvetenskap är svårt att lära sig? En anledning är att eleverna har med sig intuitiva uppfattningar om hur världen fungerar när de kommer till klassrummet. Denna förståelse stämmer inte alltid med naturvetenskapens begrepp, men är ofta väl...
Unga forskare Post Från Unga forskare kan man ladda ned deras experimenthandbok, en samling med skoj experiment. Flera av dem kan du göra hemma… På deras sida för verksamhet och inspiration finns fler tips, och även tips om olika aktiviteter. Kanske något att att starta på skolan?
Enkäten: resultat Post Och vad betyder detta då? Man kan dra några slutsatser: Drygt hälften av er har besökt webben. Detta varierar dock beroende på kurs: 83% av de i kemi A och 28% av de i Nk1b. Bara en fjärdedel av er har besökt bloggen...
Studieteknik Post För några år sedan skrev jag ett kompendium om studieteknik (2018-03-31: länk till en uppdaterad version), och fick höra att en del använt det med goda resultat. När jag satt och funderade på att uppdatera det hittade jag Magnus Ehingers guide för att få högsta betyg i allt...
Endosymbios, vetenskapshistoria och evolutionsundervisning Post Forskning och Framsteg har bloggat om Lynn Margulis och endosymbiosteorin. Historien förtjänar att tas upp i undervisningen av flera orsaker: Det är ännu ett exempel på hur naturvetenskapen först är skeptisk till nya banbrytande hypoteser, men att när data blir mer och mer övertygande så övergår den...