Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Förbereder inte gymnasiet studenterna för högskolan? Post På läkarutbildningarna har man märkt att en ökande andel av studenterna inte klarar sina studier. Varför är studenterna dåligt förberedda när de kommer till ...
Studieteknik – hur tränar du problemlösning? Post Genom att blanda olika typer av problem lär du dig bättre hur du skall välja rätt strategi för att lösa ett givet problem.
Studieteknik – en bild säger mer än tusen ord Post Genom att kombinera text med väl valda bilder kan man öka inlärningen. Se dock till att bilderna visar rätt information, och sträva efter att öka komplexitet...
Studieteknik – lärstilar, finns dom? Post Periodvis talas det inom skolan om lärstilar, att varje elev har en för eleven optimalt väg till kunskap. Dock finns det inga bevis på att lärstilar faktiskt...
Studieteknik – skapa konkreta exempel Post Skapa tydliga och konkreta exempel för att minnas abstrakt information bättre. Sträva särskilt efter exempel som kan visualiseras, eftersom det ökar förmågan...
Studieteknik – utveckla för att öka inlärningen Post Om du utvecklar din syn på det du lär dig, ställer frågor om materialet och besvarar dem ökar du inte bar din förmåga att minans det, utan även att använda d...
Studieteknik -- öva återkallning för att lära dig bättre Post En bra teknik för att komma ihåg bättre är att försöka komma ihåg det man vill minnas. Att testas på materialet ger alltså en bättre inlärning.
Lägg 15 minuter på återkallning varje lektion Post En kvart i början av lektionen hjälper eleverna att lära sig, och ger dem ett kvitto på hur bra de förstått materialet.
Blanda olika delar när du pluggar Post Blanda olika typer av problem, eller olika delområden, när du studerar. Det ger bättre resultat än att arbeta med dem i olika block.
Sprid ut dina studier över tid Post Att sprida ut sina studier över tid, och studera samma sak i flera små portioner ger bättre långsiktig inlärning än enstaka intensiva studiepass
Forskning om inlärning Post Forskningen ger en väl underbyggd insikt i hur en människa lär sig, men ofta har de insikterna svårt att nå ut i skolorna.
Gymnasiet och högre studier Post En undersökning visade att många som gick direkt från gymnasiet till högskolan har svårt att klara sina högskolestudier
Mindfullness minskar studiestressen Post Ny studie visar att mindfullness minskar studiestress hos universitetsstudenter
Plugga flashcards med Anki Post Det här inlägget är en uppdatering av ett äldre inlägg. Om du vill veta mer om studieteknik kan du läsa om det här. En av de bästa sätten att lära sig något är att tvinga sig själv att försöka återkalla det från minnet. när du gör...
Varför sover vi, och hur viktig är sömnen egentligen? Post Sömnen är viktig, så pass viktigt att alla djur man studerat från maneter och uppåt sover på ett eller annat sätt. Och man har även visat att sömenen är vikt...
Kom ihåg för att minnas bättre Post För att kunna återkalla information är den bästa metoden att öva återkallning.
Hur söker du efter information? Post När man skall studera ett ämne är ett viktigt steg att se vad andra redan skrivit i ämnet. Med en väl genomtänkt strategi kan du hitta bra källor, och därmed...
Snabbläsning? Post Är du bra på att läsa snabbt? har du fungerat på om du kan studera snabbare om du lär dig läsa snabbare? kanske gå en kurs eller köpa en bok om ”speed reading”? Sanningen är att alla knep för att läsa snabbare verkar vara falska eller...
Planera proven! Post Hur gör du inför ett prov? En variant är att tänka att ”det är gott om tid kvar” tills det är några dagar kvar, och sedan få panik, och sitta uppe hela sista natten och vrålplugga. Den andra metoden är att planera i god tid, och fördela arbetet över några...
Plugga enklare med Anki Post Om du vill vet amer om studieteknik kan du läsa om det här. Vem är Anki, och varför är hon en så bra studiekamrat? Nja, just i det här fallet är Anki ett datorprogram, som finns gratis för bl.a. PC, Linux och Androider, som...
Hur antecknar du, egentligen? Post De flesta elever och studenter antecknar i någon mån på lektioner och föreläsningar, många antecknar även när de läser något för sin utbildning. Men hur antecknar man, för att lättast komma ihåg och förstå? Gör det verkligen någon skillnad hur man antecknar? Eller ens om man antecknar? Om du vill...
Minnet: glöm inte bort att komma ihåg! Post Hur kommer du ihåg saker? Vilka knep finns det för att minnas bättre? Vilka knep använder du, och vilka skulle du ha nytta av? Att minnas saker har en lång historia. Före skrivkonsten var utbredd — och penna och papper var billigt nog för att alla skulle kunna använda det...
Studieteknik — plugga mindre och få bättre resultat Post Hur gör du när du pluggar? Har du en strategi för dina studier? Om svaret på den andra frågan är nej så kan du definitivt nå bättre resultat, men även den bästa strategin kan bli bättre. Det finns några olika system som brukar rekommenderas, det här är det som jag...
Hur mycket naturvetenskap bör man kunna, och varför? Post Läser man biologi, kemi och fysik för att lära sig hur många neutroner en 125I atom har, formeln på svavelsyra eller hur elektrontransportkedjan i en mitokondrie fungerar? Eller läser man det för att uppnå något annat? Ett vanligt argument är att om man inte förstår grundläggande naturvetenskap kan man...
Studieteknik? Hur och varför Post Nu så här i början av läsåret kan det vara bra att fundera lite på sin studieteknik. Den teknik jag brukar rekomendera bygger på att man jobbar i flera steg: Om möjligt läs igenom boken i förväg. Du behöver inte förstå allt du läser, allt som behövs är en...
Begreppsförvirring i naturvetenskap Post Begreppsförvirring i NV kräver speciella grepp. Varför tycker elever ibland att naturvetenskap är svårt att lära sig? En anledning är att eleverna har med sig intuitiva uppfattningar om hur världen fungerar när de kommer till klassrummet. Denna förståelse stämmer inte alltid med naturvetenskapens begrepp, men är ofta väl...
Studieteknik Post För några år sedan skrev jag ett kompendium om studieteknik (2018-03-31: länk till en uppdaterad version), och fick höra att en del använt det med goda resultat. När jag satt och funderade på att uppdatera det hittade jag Magnus Ehingers guide för att få högsta betyg i allt...