Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Cikador som tämjer zombiesvampen Post Cikador som normalt är beroende av två bakteriella symbionter har visat sig kunna ersätta en av dessa med en svamp, en svamp som är nära besläktad med den ök...
Även små doser av antibiotika bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens Post Även låga halter an antibiotika, som t.ex. kan uppstå i samband med fiskodlingar eller när patienters urin passerar reningsverket kan bidra till uppkomsten a...
En bakterie som bryter ned PET-plast Post En bakterie som kan bryta ned PET-plast inger hopp om en möljlig väg att enklare och billigare bryta ned PET-plast för fullständig återvinning.
Film om antibiotikaresistens Post Film som visar hur antibiotikaresistens kan utvecklas under kort tid
Antibiotikaresistens på dagordningen Post FNs generalförsamling skall diskutera hotet från antibiotikaresistens
Antibiotika, mag-tarmbakterier, hjärnan och minnet Post Vad händer när du äter antibiotika? Antibiotika är som du vet läkemedel som skadar bakterier men inte våra egna celler. Och antibiotika har räddat miljontals liv, både genom att stoppa dödliga sjukdomar, men också då antibiotika gjort att man kunnat genomföra livsviktiga operationer när man vetat att man kunnat bekämpa...
Antibakteriella tvålar gör att du lättare får infektioner Post När du tvättar händerna efter en lång dag ute bland människor, folk som hostar, nyser och säkert bär på en massa otäcka bakterier så känns det bra att tvätta händerna. Och om du vill vara extra säker så känns det säkert logiskt att ta till den antibakteriella tvålen. Eller&helip; ...
Antibiotikaresistens och boskap Post Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har...
Antibiotikaresistens–det finns hopp Post År 1928 upptäckte Alexander Fleming penicilliet, 1941 började det användas på människor, och i mitten på 1960-talet rapporterades den första resistenta bakterien i en patient. Detta var inget oväntat, man hade redan på 1940-talet visat att man kunde odla fram resistenta bakterier i laboratorium. För att förstå varför...
Du och dina bakterier är unika Post De bakterier du bär på, och sprider i din omgivning, är unika för dig.
Tarmbakterier och evolution; är du vad du äter? Post I ditt tarmssystem finns det en stor mängd bakterier — ca 10 gånger så många som celler i din kropp! — och det har länge funnits en oklarhet i vilken utsträckning vilka bakterier vi bär på beror på vad vi äter eller inte. I det förra fallet så får vi...