Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Blended learning Page I blended learning blandar man traditionell undervisning med IKT-baserade verkyg. Denna blandning kan ta sig många olika uttryck, allt från en kurs där klassrummsdelarna är de dominerande till kurser som i princip helt sker över Internet. En fördel med blended learning är att det ger stora möjligheter...
Det flippade klassrummet Page I det flippade klassrummet ersätts stora delar av genomgångarna med kortare filmer som eleverna ser hemmifrån. Lektionstiden kan därmed i större utsträckning användas till diskussioner, problemlösning}, osv. ...
Spel i undervisningen Page Gamification är när man använder sig av olika typer av spel, som till exempel Kahoots eller Duolingo för att förbättra inlärningsaresultaten. Vissa lärare anser att det ger en sporre till eleverna, men det finns även en risk att det flyttar fokuset från förståelse till saker som ger...
Lärplattformar Page De flesta skolor använder idag olika lärplattformar, som till exempel Google Classroom för att göra informationsflödet och överblicken smidigare. Övningsuppgifter Ǐ din lärplattform gör följande uppgifter∵ Om du har GAFE finns det separata instruktioner. Skapa en övningskurs (Testkurs) där du kan testa saker utan...