Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
När flytten är en hotat kultur Post Många djur migrerar, och nya data tyder på att åtminstone i en del fall är migrationen, både dess existens och rutt, är inlärda, kulturella. När de störs ut ...
Kan vi skydda halva jorden och rädda 85 procent av arterna? Post Vi kan skydda en stor del av de levande organismerna, och en stor del av jordens landyta från exploatering, men det skulle kräva stora insatser. Är det möjli...
Varför ökenbakterier tar upp väte ur luften, och varför det är viktigt Post I vätets kretslopp har man länge vetat att marken fyller en viktig roll, och på senare år har forskarna blivit bättre på att förstå hur och varför det är så....
En ny fisk i Östersjön Post Östersjön är ett till stora delar unikt hav, fyllt av relikter (arter som överlevt sedan istiden) och organismer som anpassat sig till högre eller lägre salt...
Klimatkrisen kan bli värre än befarat Post Effekter med posiiv återkoppling riskerar att skapa en mycket varmare jord, en där vi i värsta fall gör det omöjligt för människan att överleva.
Varför du inte skall äta valar Post Det finns flera skäl till att inte äta valkött, bland annat av hänsyn till den personliga hälsan.
Ökande halter av CO2 minskar risets näringsvärde Post Ökande halter av koldioxid i atmosfären kan leda till att grödor som miljarder av människor är beroende av riskerar att tappa i näringsvärde
Hur stor andel är människan av allt levande på jorden? Post Forskare sammanställde vad vi vet om hur stor andel av allt levande som är växter, djur, som lever både i havet eller på land.
Invasiva arter lämnar spår Post Invasiva arter skapar problem i och med att de destabiliserar tidigare stabila ekosystem och bidrar till biodiversitetsförlusten
Turism står för 8% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Post Turismen står för en ökande del av både den globala ekonomin och människans miljöpåverkan. För att skydda och bevara essentiella ekosystemtjänster måste alla...
Våren är tidig i år med Post I valborgshelgen var det dags för årets upplaga av [vårkollen](http://www.varkollen.se/) Årets vår kom igång sent, men den är fortfarande tidigare än för hundra år sedan visar [resultaten](https://www.forskning.se/2018/05/02/varen-tidig-trots-sen-start/) från [årets undersökning](http://www.naturenskalender.se/filesharing/varkollen2018.pdf). Orѕaken till att man kan avgöra detta är att man gjorde liknande inventeringar under en period kring förra sekelskiftet, och...
Gullig och populär, men hotad Post Många av de djur som används i filmer, loggor och reklam är i verkligheten starkt hotade av utrotning, men det faktum att de syns så ofta i TV och på film ge...
Kemikalieinspektionen har infört ett förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter Post Ett generellt förbud mot mikroplaster i kosmetika hjälper till mea minskningen av mikroplaster i miljön.
Även små doser av antibiotika bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens Post Även låga halter an antibiotika, som t.ex. kan uppstå i samband med fiskodlingar eller när patienters urin passerar reningsverket kan bidra till uppkomsten a...
En av åtta fågelarter hotas av utrotning Post En stor andel av alla fågelarter i världen är hotade, och till stor del ligger människans aktiviteter, med intensivt jordbruk, skogsskötsel, klimateffekter o...
Blir kon det största landlevande djuret? Post Jorden var en gång full av megafauna, stora djur som mammut, ullig noshörning, elefant, myskoxe, giraff, jättesengångare och så vidare. Idag finns endast en bråkdel av dessa arter kvar, och orsaken kan sammanfattas i ett ord: hominidae12. När människan – och...
I läroboken är du själv ansvarig för din hälsa Post Läroböckerna, och till stor del även läromedlen, visar nästan uteslutande på att hälsa och ohälsa är ett personligt ansvar. Detta är inte helt oproblematiskt.
En bakterie som bryter ned PET-plast Post En bakterie som kan bryta ned PET-plast inger hopp om en möljlig väg att enklare och billigare bryta ned PET-plast för fullständig återvinning.
Akvatisk mossa binder arsenik Post En mossa har visat sig vara extremt bra på att bind arsenik
Ökande mängder läkemedel släpps ut i vattendrag Post Läkemedel, inklusive antibiotika och hormoner, släpps ut i ökand mängder i världens vattendrag.
Antarktis is smälter underifrån Post Antarktis istäcke smälter underifrån, vilket pekar på att dess bidrag till höjningen av havsytan kommer att öka.
En tredjedel av alla arter i USA kan vara hotade Post Alltfler arter är hotade, och detta riskerar att förr eller senare leda till en ekologisk katastrof.
Biodiversitetsförluster hotar oss alla Post De senaste decennierna har vi sett en snabbt ökande förlust av biodiversitet. Detta är oroande av många skäl, både ekonomiska, och för vårt välmående.
Mikroplaster i vardagen bör begränsas Post Mikroplaster, måna olika källor, och ett problem av delvis okänd magnitud.
Världsvattendagen Post Idag är det världsvattendagen. Årets tema är "svaret finns i naturen".
Klimatfrågor med svar Post Några vanliga frågor om klimatfrågan, och svar på dem
Våren kommer tidigare till Arktis Post Våren i Arktis kommer tidigare, vilken har potential att påverka klimat och miljö för oss alla.
Rena saltvatten med grafen Post Forskare har lyckats rena saltvatten med hjälp av ett nät av grafen.
Film om jordens befolkning Post En kort film som visar hur människan lyckats sprida sig över jorden, från vårt ursprung i Afrika till idag.
FN förklarar att antibiotikaresistens är ett globalt hot Post FNs möte om antibiotikaresistens ingav hopp då alla var överens om att problemet var extremt viktigt, men nu måste vi agera.
Människan massutrotning drabbar även fisk Post Det storskaliga fisket riskerar att utrota många större fiskarter, med katastrofala följder för havens ekosystem.
Film om antibiotikaresistens Post Film som visar hur antibiotikaresistens kan utvecklas under kort tid
Antibiotikaresistens på dagordningen Post FNs generalförsamling skall diskutera hotet från antibiotikaresistens
Rovdjur hotas av brist på bytesdjur Post De stora rovdjuren hotas av brist på bytesdjur, vilket är viktigt när man skall försöka rädda dem.
Antibiotika, mag-tarmbakterier, hjärnan och minnet Post Vad händer när du äter antibiotika? Antibiotika är som du vet läkemedel som skadar bakterier men inte våra egna celler. Och antibiotika har räddat miljontals liv, både genom att stoppa dödliga sjukdomar, men också då antibiotika gjort att man kunnat genomföra livsviktiga operationer när man vetat att man kunnat bekämpa...
Antibakteriella tvålar gör att du lättare får infektioner Post När du tvättar händerna efter en lång dag ute bland människor, folk som hostar, nyser och säkert bär på en massa otäcka bakterier så känns det bra att tvätta händerna. Och om du vill vara extra säker så känns det säkert logiskt att ta till den antibakteriella tvålen. Eller&helip; ...
Jaktfalkar med gamla bon Post Nyligen har forskare visat att jaktfalkar på Grönland har återanvänt samma bon i flera tusen år, i ett fall i 2500 år. <figcaption class="wp-caption-text">Jaktfalk (Falco rusticolus) Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=484031</figcaption></figure> Jaktfalkar bygger inte egna...
Antibiotikaresistens och boskap Post Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har...
Skölj inte dammtrasan! Post Sköljer du dammtrasan? Gör inte det! I dagens hem finns det ganska mycket kemikalier, och många av dem är miljöskadliga. Exempel på detta är flamskydsmedel i plast och elektronik, men även t.ex. mjukgörare i plastgolv. De här ämnena läcker hela tiden ut, och en stor del av det som kommer...
Guttation — varför daggkåpor har ”dagg” Post Gutta-vad? Guttation är helt enkelt det fenomenet att vissa växter utsöndrar sav i kanten och/eller spetsen av sina blad. Det kanske vanligaste exemplet på guttation är på daggkåpan, en växt som fått sitt namn från den dagg som bildas längs kanten på bladen. Men det är inte...
Försurningen Post Om försurningen har det skrivits mycket, men mycket kort kan man sammanfatta några viktiga punkter: Sverige är mycket känsligt för försurning, mycket på grund av att vår berggrund är sur redan från början. När det kommer mer syra med regnet klarar inte växtligheten och vattendjuren av det. ...
Antalet arter på jorden och biodiversitet Post Forskare har uppskattat antalet arter på jorden till ca 8,7 miljoner. Detta påverkar också hur vi ställer oss till, och hanterar massutdöenden orsakade av mä...
Återvinning, rena stenåldern Post Varför slänger vi plast, papper, glas och metall i återvinningen? Delvis på grund av att vi bryr oss om mijön, men delvis för att det helt enkelt sparar på resurser, tid och pengar. Om man gör nytt papper av gamla kartonger och tidningar behöver man inte använda nya träd och...
Klimathotet, sammanfattat på två sidor Post Vad alla borde läsa: två A4 med de viktigaste punkterna från IPCC-rapporten. Man kan också läsa den längre rapporten (på 36-sidor).
Olämpliga ämnen i hemmet Post Kort sammanfattning: när man analyserade dammet i ett vanligt hem hittade man ett antal kända hormonstörande ämnen (bisfenol A, ftalater, perflourerade ämnen, etc). Lär mer på SVT.se
Solceller: miljö eller ekonomi? Post Varför installera solceller? För att rädda klimatet genom att producera förnyelsebar el, eller för att tjäna pengar? Forskare på KTH har kommit på nya sätt att få folk att installera solceller. Aeguemntet här är inte ”rädda miljön”, utan ”spara pengar”. Varför? Om man kan visa att det lönar sig...
Havsuttrar: en nyckelart som påverkar hela ekosystemet Post I många ekosystem finns det nyckearter, det vill säga arter som påverkar många olika arter i ekosystemet. Ett bra exempel på detta är havuttrar. Du har säkert sett dem på bild: Källa: Wikipedia Du har säkert också hört talas om övergödning, t.ex. när...
Biobränslen: är de miljövänliga? Post Vad skall man hälla i tanken? E85? Biodisel? Ren etanol? En viktig fråga är ”hur har etanolen framställts?”. Om man gör av med 1,1 l bensin för att framställa etanol som kan ersätta 1 l bensin har man inte gjort miljön en tjänst. Sanningen är att det är ganska svårt att räkna...
Algblomning, in extremis Post För 444 miljoner år sedan skedde jordens första massutdöende: 86% av alla djurarter försvann. Men vad hände? Nu vet forskarna lite bättre vad som hände. Baserat på nya rön om det ordoviciska massutdöendet så inträffade massiva vulkanutbrott, havsytan sjönk 100 m och därmed kom otroliga mängder fosfor ut i haven....
Hur långt kan en isbjörn simma? Post Svaret tycks vara åtminstone 35 mil. Genom att följa isbjörnar som var märkta med kragar med GPS och sändare. Ungefär en tredjedel av björnarna simmade ca 5 mil eller längre, och 50 av dem simmade minst 15 mil. Detta är av intresse för att bevara isbjörnen: i och med den globala...
Hur stor blir effekten av minskad biologisk mångfald? Post Just nu pågår en av de största minskningarna i biologisk mångfald på länge. Men hur stor blir skillnaden i produktivitet när den biologiska mångfalden minskar? Nyligen har forskare studerat vad som händer när ett ekosystem förlorar en stor andel av arterna. Om man förlorar 21-40 % av arterna minskar produktion...
Har vi skog i Sverige? Post Frågan är faktiskt inte så dum som det låter. Vi har ganska så många träd i Sverige, men hur mycket skog har vi? Nej, inte planterad skog, med alla träd i mer eller mindre raka rader, alla lika gamla. Riktig skog, som den John Bauer placerade Tuvstarr i:
Hur påverkar din laxkotlett miljön? Post Vad händer med ekosystemen långt bort när människan ”skördar” t.ex. lax? En grupp forskare studerade effekterna på grizzlybjörnar av laxfiske. Nu lever inte våra björnar i någon större utsträckning på lax (det är om inte annat ont om lax i våra utyggda älvar), men undersökningen illustrerar ett problem som...
Interaktiv mindmap om jorden (länk) Post Planeten är en interaktiv mindmap om vår planet. Ganska översiktlig, men ett bra verktyg för att ”utforska” hur vårt hem fungerar och hur vi påverkar det. Man skulle kunna säga att den ger en överblick över i princip hela NkA, och miljö och ekologi-avsnitten i Nk1b och BiA/Bi1....
Håller bin på att dö ut? Och varför är det viktigt? Post De senaste åren har biodlare märkt att många bisamhällen dör, men den stora frågan är varför. Delvis är de p.g.a. ett kvalster (varroa), men det är inte hela förklaringen, även bisamhällen utan kvalster dör i allt större utsträckning. (Källa) En orsak som har pekats...
Artrikt och instabilt, artfattigt och stabilt? Post I din lärobok står det att ekosystem med många arter (artrika) är mer stabila än de med få arter. Nu har det kommit en svensk studie som tyder på att det kanske inte alltid stämmer. Studien är gjord på så sätt att man skapade modeller för olika ekosystem,...
Varför finns det fler arter i Amazonas regnskogar än i fjällen? Post Ända sedan Darwins och Wallaces dagar har man undrat: varför finns det många arter på en plats, och färre på en annan? Nyligen har det gjorts en studie som visar bättre på vilka faktorer som verkar styra. ...
Chemistry and the environment Post Airborne pollution Many pollutants reach us by way of the atmosphere, and they end up affecting us and the environment in many different ways. We release a number of toxic compounds into the atmosphere, such as PAHs, CFCs, particulate matter and tropospheric ozone (sometimes...
Vindkraftverk och fåglar Post Att fåglar har problem med vindkraftverk är välkänt. Nu har en grupp forskare kommit fram till orsaken. Det har visat sig att (i alla fall vissa) fåglar som hittar mat genom att segelflyga högt upp och spana efter mat nere på marken har en jättestor blind fläck i övre...
Kadmium, vetemjöl, benskörhet och avloppsslam Post Hur hänger allt det här ihop? Grundämnet kadmium? Osteoporos? Rötslam? Vetemjöl? Vi börjar med nyheten: Testfakta har testat förekomsten av kadmium i vetemjöl, och hittat halter som är så höga att ett barn på 10 år inte bör äta mer on 50-100 g om dagen. Varifrån kommer kadmium? Dels...
Sopor Post I Sverige producerar vi ungefär 463 kg sopor per person och år. Vad händer med de soporna? En hel del av soporna återvinns, t.ex. 72% av all metall tas till vara och återvinns. Det finns däremot sopor som vi är sämre på, kanke främst plast (bara drygt 30% återvanns...
Miljögift eller växtskyddsmedel? Det beror på hur man ser på det… Post På Forskning.se bloggar Mattias Öberg om varför det kallas för växtskyddsmedel</a> när man sprutar det över en åker, men ett miljögift när det finns i miljön. Tänkvärt! Läs inlägget
Ett par miljölänkar, till och med bra nyheter om miljön Post Först poluretanplast. Poluretanplast är mycket vanligt i vår omgivning, och den är mycket praktisk till det mesta (undrar vilken andel av allt i Dollarstore är tillverkat av denna plast?). Problemet är att den inte går att återvinna på ett vettigt sätt. Fast nu har man hittat en svamp i amasondjungeln...
Tyst vår — boken som grundade miljörörelsen Post Rubriken är kanske en aning överdriven, men i mycket är den sann. När Rachel Cason bok ”Tyst vår” (Silent Spring i original) kom ut 1962 startade den en hetsig debatt. På ena sidan fanns föresprpåkare fölr industrin och vissa myndigheter, som bara såg gott i de nya ämnenas roll i...
Miljögifter i din vardag Post Miljögifter finns överallt omkring oss, och påverkar givetvis oss när vi får dem i oss. Hur kommer de ut i miljön? Tja, lättast är att säga; på alla möjliga vis. År 1976 upptäcktes det att företaget BT Kemi grävt ned...