Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Hur många gener har en människa? Post Vår bild av storleken på vårt genom (alltså hur många gener vi har) har ändrat sig över tid, från 1990-talets uppskattning av ca 100-tusen tills dagens betyd...
Den sista nordamerikanska hunden är en tumör Post De hundar som ursprungligen följde med människorna till nordamerika är idag utdöda, med ett intressant undantag
Den som söker skall finna – problemet med multifaktoriella studier Post Det publiceras ett antal studier som visar på samband mellan sjukdomar och faktorer flera generationer bakåt. Detta är möjligt, men man skall akta sig för at...
Autismspektrumtillstånd är till stor del ärftligt Post Orsaken till autismspektrumtillstånd har diskuterats länge, en ny svensk studie pekar på att det med stor sannolikhet är till stor del genetiska faktorer som...
En stor mjälte hjälper dig att hålla andan Post Genen för en förstorad mjälte hjälper Bajau-folket att hålla andan bättre än andra människor
Fem typer av diabetes Post En svenska studie visar på att diabetes kan vara fem olika sjukdomar snarare än två
Barn med tre föräldrar Post Ett barn kan födas med tre föräldrar, där den tredje donerar mitokondrierna till embryot i samband med en provrörsbefruktning. Detta kan skydda barnet från a...
Skallerormarnas förlorade gifter Post Skallerormarna har förlorat komponenter i sitt gift som deras förfäder hade. Evolutionen i form av det naturliga urvalet ger möjliga förklaringar.
En enda utvandring från Afrika? Post Genetiska studier pekar på en enda utvandring från Afrika för 50-70000 år sedan, men det slutgiltiga svaret är ännu inte inne.
Historien om den odödliga hunden – smittsamma cancerformer Post Hundar kan bli smittade med CTVT, som är något så ovanligt som en smittsam cancerform. Detta har gjort det möjligt för forskare att spåra hur människor har f...
Våra förfäders vidlyftiga sexliv Post Du har säkert hört att våra förfäder korsade sig med Neandertalarna, och att det utbytet gett oss gener som är viktiga för bl.a. vårt immunförsvar, och står för flera procent av vårt genom? Detta gäller i och för sig bara de av oss som härstammar utanför Afrika, eftersom den moderna...
Evolutionen; den stora problemlösaren Post Mutationer — slumpmässiga ändringar i den genetiska koden — inträffar hela tiden. De flesta av dessa har ingen effekt, ett litet fåtal ger organismen en fördel, men ännu fler medför en nackdel. Men vad händer sedan? En grupp forskare i Ungern gjorde ett experiment för att...
Mannen som botades från HIV Post I Berlin diagnostiserades år 1995 en man i Berlin med HIV. I elva år behandlades han med antivirala läkemedel (bromsmedicin), som höll viruset under kontroll. År 2006 kom upptäcktes det att han hade fått akut myeloisk leukemi, en sjukdom som innebär att en grupp celler i...
Smakliga gener Post Hade din biologibok en bild med en ”karta” över var på tungan man kan känna olika smaker? Glöm i så fall bort den, för så fungerar det inte: man kan känna alla smaker på hela tungan, en del människor har lite mer av olika receptorer (känselceller för molekyler) på olika...
Det blev en pojke… Post Det föds ungefär lika många pojkar som flickor (2011 föddes det 54 565 flickor och 57 205 pojkar enligt SCB), men hur avgörs det om det skall bli en pojke eller flicka? I skolan har du säkert fått reda på att svaret är XX eller XY, med andra ord vilka
Om man vet gensekvensen, vet man allt om en organism? Post Kan man uttolka allt om en organism baserat på dess genom? Kan vi ens avgör aom det är en blåval eller en mus baserat på DNA? Vissa gener vet vi vart de hör hemma, men i de allra flesta fall så har vci ingen större möjlighet att avgöra hur en...
Fripassagerare i DNA Post Jag har tidigare skrivet om hur vi har en massa virus i vårt genom. Faktumet är att 8-10 procent av all vår arvsmassa är rester från gamla retrovirus (m.a.o. virus som kan klippa in sitt DNA i värdcellens genom). Nu har en grupp forskare upptäckt hur de kan...
DNA, mtDNA och evolution Post I våra celler finns det två sorters DNA, dels vårt egen DNA som ligger i cellernas kärna (kärnDNA), dels det DNA som finns i våra mitokondrier (mtDNA). När vi fortplantar oss kommer hälften av DNA i cellkärnan på den nya individen från vardra föräldern. Men mitokondrierna är lite annorlunda. Dessa...
Bot mot brustet hjärta? Post Nja, inte riktigt den typen av brustet hjärta, men kanke ännu viktigare. Hjärtat är kanske den enskilt viktigaste muskeln i kropppen, men trots detta så är det mycket dålig på att läka skador. Detta leder till problem då skador på hjärtat ger upphov till ärrvävnad, ärr som inte tillåter hjärtat...
Storspigg och anpassning till sötvatten Post (Källa) Storspig är trots sitt namn en ganska liten fisk (som mest ca 1 dm lång), men den är intressant om man är intresserad av evolution. Efter den sista istiden låg stora delar av skandinavien under havsytan, men vartefter landet höjdes blev storspiggar...
Klassisk genetik Post Mendel Mendel upptäckte genom sina studier av ärtplantor att Generna fanns i par Man ärvde en i varje par från vardera föräldern Att det fanns dominanta och recessiva anlag Vi gör skillnad på gener och egenskaper, på genotyp och fenotyp....
Cellens genetik Post I ett tidigare inlägg beskrev jag meios och mitos, men det finns en till viktig del i cellens genetik; proteinsyntesen. Det är i och med proteinsyntesen som gener blir till egenskaper. Sir Archibald Garrod och den svarta urinen Låt mig börja med en sedan länge död engelsman:...
Celldelning Post Det finns två typer av celldelning: mitos och meios. Mitos är den normal celldelningen, där vi i slutänden får två nya celler som är identiska till den ursprungliga cellen. Men meios är den så kallade reduktionsdelningen, där vi får häften så många kromosomer som den ursprungliga cellen, och den används...
DNA: ärftlighetens molekyl Post DNA DNA (deoxyribonukleinsyra) är en molekyl som vi hör talas om varje vecka. I TV-deckarna skall de jämföra DNA från brottsplatsen med det från den misstänkte. Vi kan testa oss för ärtfliga sjukdommar genom att analysera vårt DNA. I butikerna kan vi köpa mat som innehållar genmodifierade växter....
Är vi däggdjur på grund av ett virus? Post Kanske. För att en moderkaka skall bildas (kom ihåg moderkakan är var som vad vi med stor ödjukhet kallar riktiga däggdjur från våra primitiva föregångare pungdjuren och kloakdjuren) behövs ett protein so kallas syncytin. Med hjälp av detta protein — som bara bildas i moderkakan — bildas ett...