Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Valspurt. Post Valspurt, hur snabbt kan en val simma?
Den första hajen som är en allätare Post Hajar är kända som rovdjur, även om deras rykte är oförtjänt dåligt. Forskare har nu dokumenterat att minst en art av hajar är allätare, och får en stor del ...
Fler tandvalar som kommer i klimakteriet hjälper till att förklara människans klimakterium Post Forskare har visat att flera arter av tandval kommer in i klimakteriet, vilket ger en klarare bild av varför bara honor av några få arter hamnar i klimakteriet
Varför ökenbakterier tar upp väte ur luften, och varför det är viktigt Post I vätets kretslopp har man länge vetat att marken fyller en viktig roll, och på senare år har forskarna blivit bättre på att förstå hur och varför det är så....
En ny fisk i Östersjön Post Östersjön är ett till stora delar unikt hav, fyllt av relikter (arter som överlevt sedan istiden) och organismer som anpassat sig till högre eller lägre salt...
Den sista nordamerikanska hunden är en tumör Post De hundar som ursprungligen följde med människorna till nordamerika är idag utdöda, med ett intressant undantag
Klimatkrisen kan bli värre än befarat Post Effekter med posiiv återkoppling riskerar att skapa en mycket varmare jord, en där vi i värsta fall gör det omöjligt för människan att överleva.
Varför du inte skall äta valar Post Det finns flera skäl till att inte äta valkött, bland annat av hänsyn till den personliga hälsan.
Cikador som tämjer zombiesvampen Post Cikador som normalt är beroende av två bakteriella symbionter har visat sig kunna ersätta en av dessa med en svamp, en svamp som är nära besläktad med den ök...
Hur stor andel är människan av allt levande på jorden? Post Forskare sammanställde vad vi vet om hur stor andel av allt levande som är växter, djur, som lever både i havet eller på land.
Vavilovs mimikry, hur råg blev ett sädesslag Post Vavilovs mimikry är en relativt okänd form av mimikry, som faktiskt ligger bakom flera av våra nyttoväxter, däribland havre och råg.
Hur får planeter sitt vatten? Post I ett försök har forskare visat att det är möjligt för planeter att fånga upp vatten när vattenhaltiga meteoriter kolliderar med dem. Detta styrker en av hy...
Moderkakan – livets viktigaste kaka Post Moderkakan är ett organ som inte bara utvecklats många gånger bland många olika djurgrupper, utan är även nödvändigt för att vi skall kunna föda välutvecklad...
Även små doser av antibiotika bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens Post Även låga halter an antibiotika, som t.ex. kan uppstå i samband med fiskodlingar eller när patienters urin passerar reningsverket kan bidra till uppkomsten a...
En stor mjälte hjälper dig att hålla andan Post Genen för en förstorad mjälte hjälper Bajau-folket att hålla andan bättre än andra människor
Blir kon det största landlevande djuret? Post Jorden var en gång full av megafauna, stora djur som mammut, ullig noshörning, elefant, myskoxe, giraff, jättesengångare och så vidare. Idag finns endast en bråkdel av dessa arter kvar, och orsaken kan sammanfattas i ett ord: hominidae12. När människan – och...
Varför vissa sälar behöll sina klor Post En del sälar har kvar klorna, medan andra har förlorat dem. Orsaken kan vara att de kan äta på samma sätt som sina landlevande förfäder.
En bakterie som bryter ned PET-plast Post En bakterie som kan bryta ned PET-plast inger hopp om en möljlig väg att enklare och billigare bryta ned PET-plast för fullständig återvinning.
Flygande bläckfiskar Post Du har säkert hört talas om flygande fiskar, men har du hört talas om de flygande bläckfiskarna?
Fossila fingerben visar att människan lämnade Afrika tidigt Post Fossila fingerben visar att moderna människor lämnade Afrika tidigare än man trott.
Varför är valar inte mindre än de är? Post Varför är valar så stora? Den intressanta frågan är kanske snarare varför de inte finns några små valar.
En tredjedel av alla arter i USA kan vara hotade Post Alltfler arter är hotade, och detta riskerar att förr eller senare leda till en ekologisk katastrof.
Biodiversitetsförluster hotar oss alla Post De senaste decennierna har vi sett en snabbt ökande förlust av biodiversitet. Detta är oroande av många skäl, både ekonomiska, och för vårt välmående.
Vilka djur är mindre nyfikna än de i fångenskap Post Djur i fångenskap verkar vara mindre nyfikna är de vilda
Myror som vårdar sina skadade kamrater Post En myra har visar sig vårda sina skadade, och deras vård gör stor nytta för deras överlevnad-.
Varför sover vi, och hur viktig är sömnen egentligen? Post Sömnen är viktig, så pass viktigt att alla djur man studerat från maneter och uppåt sover på ett eller annat sätt. Och man har även visat att sömenen är vikt...
Giftighet har sitt pris Post Giftiga djur måste skydda sig själva från sitt gift, vilket har ett pris
Film om jordens befolkning Post En kort film som visar hur människan lyckats sprida sig över jorden, från vårt ursprung i Afrika till idag.
Varierar isotopsammansättningen? Post Isotopsammansättning av t.ex. syre-isotoper i havsvatten varierar på grund av lite olika kemiska/fysiska egenskaper. Detta kan användas till att studera foss...
Valar, havstulpaner och isotoper, eller hur man kan studera valars rörelsemönster med hjälp av deras fripassagerare Post Sammansättningen av syreisotoper i tänder (och skalet på havstulpaner) berättar om var på jorden ett djur levt. Detta kan även användas på flera miljoner år ...
Skallerormarnas förlorade gifter Post Skallerormarna har förlorat komponenter i sitt gift som deras förfäder hade. Evolutionen i form av det naturliga urvalet ger möjliga förklaringar.
En enda utvandring från Afrika? Post Genetiska studier pekar på en enda utvandring från Afrika för 50-70000 år sedan, men det slutgiltiga svaret är ännu inte inne.
Film om antibiotikaresistens Post Film som visar hur antibiotikaresistens kan utvecklas under kort tid
Antibiotikaresistens på dagordningen Post FNs generalförsamling skall diskutera hotet från antibiotikaresistens
Hur många arter av späckhuggare? Av giraff? Post Forskare använder DNA-teknk för att hitta nya arter dolda bland kända.
Parasiter, vanligare än du tror Post Uppskattningsvis 40% av alla djur är parasiter
Kiwifågeln, den nya Galapagosfinken? Post Kiwifågeln har delat sig i flera arter än man tidigare trott, och detta är ett utmärkt exempel på artbildning i evolutionen.
Rovdjur hotas av brist på bytesdjur Post De stora rovdjuren hotas av brist på bytesdjur, vilket är viktigt när man skall försöka rädda dem.
Prioner, galna kor och avmagrade älgar Post Prionsjukdomen CWD har konstaterats i en älg i Norge. Vad är en prionsjukdom, och hur uppstår dessa?
Historien om den odödliga hunden – smittsamma cancerformer Post Hundar kan bli smittade med CTVT, som är något så ovanligt som en smittsam cancerform. Detta har gjort det möjligt för forskare att spåra hur människor har f...
En eukaryot utan mitokondrier? Post Mitokondrier är organeller som finns i alla celler hos eukaryota organismer, från svampar till människor, från träd till plankton. De började sin utveckling som frilevande bakterier och på något sätt, för ca 1,5 miljarder år sedan, hamnade inuti en tidig eukaryot cell. Väl där blev de...
Våra stora, bränsleslukande hjärnor Post Har du märkt att du hart en ovanligt stor hjärna? Stor, komplex och oerhört kapabel? Trodde väl det. Men, som du säkert hört så får man ingenting gratis här i livet. Hur betalar du för din hjärna? Om en art skall utveckla en egenskap måste den betala för den. Fåglarna...
Hur många är du? Post Hur många är du? I någon lärobok, eller från din lärare har du kanske hört att vi har 10 gånger så många bakterier i vår kropp som kroppsegna celler. Men stämmer det? och hur vet vi? Först och främst måste vi inse att antalet bakterier i en människokropp...
Våra förfäders vidlyftiga sexliv Post Du har säkert hört att våra förfäder korsade sig med Neandertalarna, och att det utbytet gett oss gener som är viktiga för bl.a. vårt immunförsvar, och står för flera procent av vårt genom? Detta gäller i och för sig bara de av oss som härstammar utanför Afrika, eftersom den moderna...
Antibiotikaresistens och boskap Post Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har...
Antibiotikaresistens–det finns hopp Post År 1928 upptäckte Alexander Fleming penicilliet, 1941 började det användas på människor, och i mitten på 1960-talet rapporterades den första resistenta bakterien i en patient. Detta var inget oväntat, man hade redan på 1940-talet visat att man kunde odla fram resistenta bakterier i laboratorium. För att förstå varför...
Fotosyntes och cellandning, hur hänger det ihop egentligen? Post Alla levande organismer består av celler, och dessa celler har ganska mycket gemensamt. De har alla ett cellmembran av fett De flesta cellerna i din kropp har mitokondrier Alla eukaryota celler har en cellkärna med DNA...
Jordens största levande varelse, och den äldsta. Post I södra Utah i USA finns det en skog, en skog av amerikansk asp (Populus tremuloides). Den skogen har ett namn: Pando, det latinska ordet som betyder ”jag sprider mig”. Skogen är inte stor med Norrländska mått mätt: ca 43 hektar. Men Pando är troligtvis den största levande varelsen på...
Evolutionen; den stora problemlösaren Post Mutationer — slumpmässiga ändringar i den genetiska koden — inträffar hela tiden. De flesta av dessa har ingen effekt, ett litet fåtal ger organismen en fördel, men ännu fler medför en nackdel. Men vad händer sedan? En grupp forskare i Ungern gjorde ett experiment för att...
Guttation — varför daggkåpor har ”dagg” Post Gutta-vad? Guttation är helt enkelt det fenomenet att vissa växter utsöndrar sav i kanten och/eller spetsen av sina blad. Det kanske vanligaste exemplet på guttation är på daggkåpan, en växt som fått sitt namn från den dagg som bildas längs kanten på bladen. Men det är inte...
Du och dina bakterier är unika Post De bakterier du bär på, och sprider i din omgivning, är unika för dig.
Huggorm och hasselsnok på Åland Post Hur ser du skillnad på en huggorm och en hasselsnok? (Bild av Staffan Kyrk) (Bild av Piet Spaans)   Zick-sack ränder på ryggen? Båda...
Smakliga gener Post Hade din biologibok en bild med en ”karta” över var på tungan man kan känna olika smaker? Glöm i så fall bort den, för så fungerar det inte: man kan känna alla smaker på hela tungan, en del människor har lite mer av olika receptorer (känselceller för molekyler) på olika...
Homosexualitet bland djur Post Ibland får jag frågan om det finns homosexualitet bland djur. Svaret är ett klart ja. Eller i alla fall så finns det gott om exempel på samkönade par bland ett stor antal olika djurarter. Till exempel har det visat sig att bland albatrosserna på Oahu är över 30%...
Äldre syre i atmosfären. Post Forskare i Köpenham har hittat bevis på att syre fanns i atmosfären 700 miljoner år tidigare än man tidigare trott. Snarare än 2,3 miljarder år sedan verkar det som om fritt syre fanns redan för ca 3 miljarder år sedan. Läs mer.
Liv i rymden? Post Brittiska forskare från Sheffielduniversitet har samlat in vad som verkar vara skalet från en kiselalg på 27 km höjd. Enligt deras rapport var de mycket noggranna med att undvika att få med sig något material från jorden när de byggde och skickade upp ballongen under
En insekt med kugghjul i benen Post Kugghjul är väl ändå en sak som bara finns i maskiner som vi människor tillverkar? Faktiskt inte, man har hittat en insekt med kugghjul i benen. Och inte bara det, den här insekten har kugghjul som är effektivare än de vi har i våra maskiner. Insekterna i gruppen Fulgoroidea...
Gör vi djuren smartare? Post Det är välkänt att vi påverkar djurs evolution på många sätt. De djur vi jagar eller fiskar blir mindre och könsmogna tidigare medan andra måste söka sig till nya nischer då gamla försvinner. Men ibland blir kanske effekterna oväntade. Nu har det visat sig att vi även påverkar...
Legosoldater i myrformat använder kemiska stridsmedel Post Vissa arter av myror använder sig av legosoldater för att skydda boet mot invaderande myror. Vissa av dessa använder kemiska stridsmedel för att försvara sig.
Gosiga lejon Post Lejon gosar med varandra. Varför? En ny studie visar att det för att knyta gruppen närmare varandra. Bildkälla När man läser om lejon på savannen tänker man på djurens konung, som trygg och säker rör sig på svannen. Men verkligheten är snarare att
Det blev en pojke… Post Det föds ungefär lika många pojkar som flickor (2011 föddes det 54 565 flickor och 57 205 pojkar enligt SCB), men hur avgörs det om det skall bli en pojke eller flicka? I skolan har du säkert fått reda på att svaret är XX eller XY, med andra ord vilka
Fylogenetiska träd: hur läser man dem? Post Länk till sida där man beskriver hur man läser ett fylogentiskt träd
Fåglar och bilars hastighetsgränser Post Du har säkert sett hur fåglar sitter på vägen, men flyger upp precis innan en bil kommer. Hur vet fågeln när den skall flyga upp? Svaret är att de håller reda på vägens hastighetsgräns, inte hur fort bilen kör. En fransk forskare hade tråkigt när han var ute och...
Små djur och evolution Post En artikel om extremt små fiskar som är intressant ur evolutionärt perspektiv. Om man tittar på bilden ser den skräckinjagande ut: Men det är ingen större fara: hela fisken är bara 15 mm lång. Och de hemska huggtänderna? De är inte riktiga...
Google earth, fast för livets träd Post OneZoom är ett fylogenetiskt träd — m.a.o. det visar släktskap — för alla däggdjur. Som kan navigeras ungefär som man navigerar i Google Earth. Nu kan man t.ex. se hur pungdjuren är släkt med varandra, när elefanterna och sjäkorna senast hade en gemensam släkting, och hur hundar, katter, sälar...
Fotosyntes hos kor: är det värt besväret? Post Då och då får jag frågan: skulle det löna sig för människor att ha klorofyll och kunna fpå vår näring från solljuset? På den här sidan finns en del uträkningar för kor…
Glittrande frukter Post Har du någonsin funderat över att blommor och frukter ofta är vackert färgade, men aldrig skimrande glittriga som t.ex. en del insekter och fåglar kan vara? Det normala bland växterna är att de producerar pigment, färgämnen, som ger dem deras färg (detta är också anledningen till...
Dykarsjuka och evolution Post Nu har jag väl fått fnatt, var har dykarsjuka med evolution att göra? Nja, det intressanta är vilka marina djur som får dykarsjuka. valarna får det inte, de har extra högas halter av syrebindande proteiner, så där bildas inga gasbubblor. I fossil kan man utläsa om djuret haft dykarsjuka, och...
Algblomning, in extremis Post För 444 miljoner år sedan skedde jordens första massutdöende: 86% av alla djurarter försvann. Men vad hände? Nu vet forskarna lite bättre vad som hände. Baserat på nya rön om det ordoviciska massutdöendet så inträffade massiva vulkanutbrott, havsytan sjönk 100 m och därmed kom otroliga mängder fosfor ut i haven....
Kristendomens skapelseberättelse och evolutionen Post På Forskning och Framstegs blogg skriver Jacob Löndahl om hur kristendomens syn på den bibliska skapelseberättelsen ändrats under två tusen år. Han lutar sig starkt på en essä skriven av en professor Joseph Ratzinger år 1970, och i kort sammandrag kan man säga att de tidiga kristna tidigt insåg...
Varför har djur sex? Post Sexuell fortplantning är riskabelt och kostsamt, men det är ändå det vanligaste fortplantningssystemet för flercelliga organismer. Forskare har studerat vilk...
Är människan speciell? Post En del intressanta kommentarer om vilka grundämnen vi är uppbyggda av, varifrån de kom och om chansen till liv i universum. Bland annat. Väl värt att lyssna på.
DNA, mtDNA och evolution Post I våra celler finns det två sorters DNA, dels vårt egen DNA som ligger i cellernas kärna (kärnDNA), dels det DNA som finns i våra mitokondrier (mtDNA). När vi fortplantar oss kommer hälften av DNA i cellkärnan på den nya individen från vardra föräldern. Men mitokondrierna är lite annorlunda. Dessa...
Storspigg och anpassning till sötvatten Post (Källa) Storspig är trots sitt namn en ganska liten fisk (som mest ca 1 dm lång), men den är intressant om man är intresserad av evolution. Efter den sista istiden låg stora delar av skandinavien under havsytan, men vartefter landet höjdes blev storspiggar...
Varför finns det fler arter i Amazonas regnskogar än i fjällen? Post Ända sedan Darwins och Wallaces dagar har man undrat: varför finns det många arter på en plats, och färre på en annan? Nyligen har det gjorts en studie som visar bättre på vilka faktorer som verkar styra. ...
Tänder som ett monster, men… Post (Källa) För 120 miljoner år sedan fanns det en flygande ödlor (de är inte egentligen dinosaurier, även om de ofta kallas flygande dinosaurier) med denna imponerande tanduppsättning. Den har fått det vetenskapliga namnet Guidraco venator (spök-drakjägaren), hade en vingbredd på 4-5 meter och...
Tarmbakterier och evolution; är du vad du äter? Post I ditt tarmssystem finns det en stor mängd bakterier — ca 10 gånger så många som celler i din kropp! — och det har länge funnits en oklarhet i vilken utsträckning vilka bakterier vi bär på beror på vad vi äter eller inte. I det förra fallet så får vi...
Varför är svenska älgar mindre än kandensiska? Post Ett möjlig bidragande orsak är att vi jagar dem. Darimont et al (2009) har studerat hur mänsklig predation påverkar olika arter, och fann bland annat att storleken sjönk i nästan 95% av de arter som studerats. Vi är en ”superpredator”, och vi måste räkna med att vad vi gör...
Den femte bonden Post Inte titlen på en ny trillerbok, utan det faktumet att vi nu har en femte grupp organismer som idkar jordbruk. Att vi människor gör det känner vi alla till, men även termiter och myror och skalbaggar är i vissa fall jordbrukare (dessa odlar svamp för att konvertera svårsmält cellulosa till...
Från mus till elefant. Hur snabbt blev däggdjuren stora? Post Det tar cirka 10 miljoner generationer för ett djur att öka sin storlek 5000-faldigt (men snabbare för havslevande djur).
Dinosauriefjädrar Post Har du sett bilden på Archaeopteryx, den befjädrade flygande dinosaurien? Har du undrat vilken färg (tänk på fåglarnas färgprakt) den hade? En forskargrupp tittade efter, och hittade pigment-partiklar i dess fjädrar, så nu vet vi lite bättre. (Bilden är från Nature)
Valar, fiskar och kor Post I samband med övningen om valarna så ser man några viktiga saker. Med hjälp av fossil kan man spåra hur olika arter har utvecklats. Vartefter man hittar fler och fler fossil så fyller man i luckorna, och får en bättre och bättre bild av hur olika arter har utvecklats....
Liv och arter Post Artbegreppet Bioresurscentrum vid Uppsala universitet har skrivit ett trevligt kompendium om vad som är en art, vilket även gjorts (men mer kortfattat) på UUs Linné on line. Liv eller inte Varför frågan om ett virus är levande eller inte svarar Magnus Ehinger både...
Endosymbios, vetenskapshistoria och evolutionsundervisning Post Forskning och Framsteg har bloggat om Lynn Margulis och endosymbiosteorin. Historien förtjänar att tas upp i undervisningen av flera orsaker: Det är ännu ett exempel på hur naturvetenskapen först är skeptisk till nya banbrytande hypoteser, men att när data blir mer och mer övertygande så övergår den...