Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Våren kommer tidigare till Arktis Post Våren i Arktis kommer tidigare, vilken har potential att påverka klimat och miljö för oss alla.
Myror som vårdar sina skadade kamrater Post En myra har visar sig vårda sina skadade, och deras vård gör stor nytta för deras överlevnad-.
Giftighet har sitt pris Post Giftiga djur måste skydda sig själva från sitt gift, vilket har ett pris
Valar, havstulpaner och isotoper, eller hur man kan studera valars rörelsemönster med hjälp av deras fripassagerare Post Sammansättningen av syreisotoper i tänder (och skalet på havstulpaner) berättar om var på jorden ett djur levt. Detta kan även användas på flera miljoner år ...
Människan massutrotning drabbar även fisk Post Det storskaliga fisket riskerar att utrota många större fiskarter, med katastrofala följder för havens ekosystem.
Jaktfalkar med gamla bon Post Nyligen har forskare visat att jaktfalkar på Grönland har återanvänt samma bon i flera tusen år, i ett fall i 2500 år. <figcaption class="wp-caption-text">Jaktfalk (Falco rusticolus) Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=484031</figcaption></figure> Jaktfalkar bygger inte egna...
Fotosyntes och cellandning, hur hänger det ihop egentligen? Post Alla levande organismer består av celler, och dessa celler har ganska mycket gemensamt. De har alla ett cellmembran av fett De flesta cellerna i din kropp har mitokondrier Alla eukaryota celler har en cellkärna med DNA...
Jordens största levande varelse, och den äldsta. Post I södra Utah i USA finns det en skog, en skog av amerikansk asp (Populus tremuloides). Den skogen har ett namn: Pando, det latinska ordet som betyder ”jag sprider mig”. Skogen är inte stor med Norrländska mått mätt: ca 43 hektar. Men Pando är troligtvis den största levande varelsen på...
Huggorm och hasselsnok på Åland Post Hur ser du skillnad på en huggorm och en hasselsnok? (Bild av Staffan Kyrk) (Bild av Piet Spaans)   Zick-sack ränder på ryggen? Båda...
Antalet arter på jorden och biodiversitet Post Forskare har uppskattat antalet arter på jorden till ca 8,7 miljoner. Detta påverkar också hur vi ställer oss till, och hanterar massutdöenden orsakade av mä...
Havsuttrar: en nyckelart som påverkar hela ekosystemet Post I många ekosystem finns det nyckearter, det vill säga arter som påverkar många olika arter i ekosystemet. Ett bra exempel på detta är havuttrar. Du har säkert sett dem på bild: Källa: Wikipedia Du har säkert också hört talas om övergödning, t.ex. när...
Hur långt kan en isbjörn simma? Post Svaret tycks vara åtminstone 35 mil. Genom att följa isbjörnar som var märkta med kragar med GPS och sändare. Ungefär en tredjedel av björnarna simmade ca 5 mil eller längre, och 50 av dem simmade minst 15 mil. Detta är av intresse för att bevara isbjörnen: i och med den globala...
Har vi skog i Sverige? Post Frågan är faktiskt inte så dum som det låter. Vi har ganska så många träd i Sverige, men hur mycket skog har vi? Nej, inte planterad skog, med alla träd i mer eller mindre raka rader, alla lika gamla. Riktig skog, som den John Bauer placerade Tuvstarr i:
Hur påverkar din laxkotlett miljön? Post Vad händer med ekosystemen långt bort när människan ”skördar” t.ex. lax? En grupp forskare studerade effekterna på grizzlybjörnar av laxfiske. Nu lever inte våra björnar i någon större utsträckning på lax (det är om inte annat ont om lax i våra utyggda älvar), men undersökningen illustrerar ett problem som...
Storspigg och anpassning till sötvatten Post (Källa) Storspig är trots sitt namn en ganska liten fisk (som mest ca 1 dm lång), men den är intressant om man är intresserad av evolution. Efter den sista istiden låg stora delar av skandinavien under havsytan, men vartefter landet höjdes blev storspiggar...
Artrikt och instabilt, artfattigt och stabilt? Post I din lärobok står det att ekosystem med många arter (artrika) är mer stabila än de med få arter. Nu har det kommit en svensk studie som tyder på att det kanske inte alltid stämmer. Studien är gjord på så sätt att man skapade modeller för olika ekosystem,...
Varför finns det fler arter i Amazonas regnskogar än i fjällen? Post Ända sedan Darwins och Wallaces dagar har man undrat: varför finns det många arter på en plats, och färre på en annan? Nyligen har det gjorts en studie som visar bättre på vilka faktorer som verkar styra. ...
Den femte bonden Post Inte titlen på en ny trillerbok, utan det faktumet att vi nu har en femte grupp organismer som idkar jordbruk. Att vi människor gör det känner vi alla till, men även termiter och myror och skalbaggar är i vissa fall jordbrukare (dessa odlar svamp för att konvertera svårsmält cellulosa till...