Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
Även små doser av antibiotika bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens Post Även låga halter an antibiotika, som t.ex. kan uppstå i samband med fiskodlingar eller när patienters urin passerar reningsverket kan bidra till uppkomsten a...
Ökande mängder läkemedel släpps ut i vattendrag Post Läkemedel, inklusive antibiotika och hormoner, släpps ut i ökand mängder i världens vattendrag.
FN förklarar att antibiotikaresistens är ett globalt hot Post FNs möte om antibiotikaresistens ingav hopp då alla var överens om att problemet var extremt viktigt, men nu måste vi agera.
Film om antibiotikaresistens Post Film som visar hur antibiotikaresistens kan utvecklas under kort tid
Antibiotikaresistens på dagordningen Post FNs generalförsamling skall diskutera hotet från antibiotikaresistens
Antibakteriella tvålar gör att du lättare får infektioner Post När du tvättar händerna efter en lång dag ute bland människor, folk som hostar, nyser och säkert bär på en massa otäcka bakterier så känns det bra att tvätta händerna. Och om du vill vara extra säker så känns det säkert logiskt att ta till den antibakteriella tvålen. Eller&helip; ...
Antibiotikaresistens och boskap Post Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har...
Antibiotikaresistens–det finns hopp Post År 1928 upptäckte Alexander Fleming penicilliet, 1941 började det användas på människor, och i mitten på 1960-talet rapporterades den första resistenta bakterien i en patient. Detta var inget oväntat, man hade redan på 1940-talet visat att man kunde odla fram resistenta bakterier i laboratorium. För att förstå varför...