En teknik för att arbeta med utspridd återkallning

Ett sätt att se till att information som du vill lära dig återkommer som en fråga du måste svara på (m.a.o. att du måster återkalla den) är att använda dig av någon av de studie-appar som finns. Dessa använder sig av elektronisk version av s.k. flashcards . Ursprungligen var detta små pappkort där man skrev en fråga på ena sidan och svaret på den andra sidan. Tricket är inte att sitta i timtal med dem, utan att återkomma ofta till sina flashcards .

Du kan givetvis använda dem i sin ursprungliga pappersform, men en app (personligen föredrar jag Anki, men det finns andra2. För båda formerna av kort finns det några tumregler som gör dina studier mer effektiva:

  • Blanda alla dina kort: separera inte ut skolämnen, ta inte bort kort för saker du redan “är klar med”.

  • Växla hur du ställer frågor: det kan lika gärna vara korta svar som bilder som längre konceptuella svar som du efterfrågar

  • Få in det i din dagliga rutin.

  • Kort du kan bra kan återkomma mer sällan, kort du har svårare att svara på återkommer du till med kortare intervall.

  • Även att de svaret på frågor du inte kunde svaret på är ett tillfälle att lära sig informationen.

Plugga i grupp

Gå ihop några stycken och plugga tillsammans. Är man flera är chansen stor att åtminstone någon fick med en viss sak från lektionen, och kan förklara för de andra. Om man har instuderingsfrågor kan man turas om att svara på frågorna för hela gruppen: man lär sig aldrig bättre än när man förklarar något!

Därtill finns en annan stor fördel: i en grupp är det ofta en av medlemmarna som har förstått något i materialet före de andra. I det ögonblicket är den eleven expert på att förklara det för andra elever .Testa dig själv

  1. Hur använder du flashcards på ett effektivt sätt?
  2. Varför finns det testa-dig-självfrågor efter varje avsnitt?
  3. Hur bör du sprida ut dina försök att återkalla det du lärt dig?
  4. Vad kan vara fördelen med att plugga i grupp?
  5. Vilka typer av långtidsminne finns det

Svaren hittar du här

Förra  Studieteknik