Ta anteckningar på alla lektioner! Det fyller fyra huvudsakliga funktioner:

 1. En genomgång är din chans att få ett förklarande sammanfattning av det som står i boken.

 2. Det är på lektionerna du får reda på vad som är viktigt och centralt. Allt som står i boken är inte lika viktigt.

 3. De är ett ovärderligt verktyg för att repetera inför provet; här finns ju allt det som är viktigt ordentligt nedtecknat!

 4. Det är normalt att en andel av det som ingår i kursen inte står i boken, utan bara kommer på lektionen. En del saker i boken är fel! Lyssna när läraren berättar, jämför med det som står i boken, fråga om du är osäker på vilket som stämmer.

 5. Det tvingar dig att hänga med även om ämnet är trist, vädret ute är intressant eller bänkkompisen snygg…

Ett förslag är att ta anteckningar i kollegieblock, och sedan sätta in i en pärm (skriv datum och sidnummer på sidorna). Då får du allt på en plats, inklusive alla stenciler som delats ut. En del lärare delar ut mycket extramaterial, och det är då extra värdefullt att kunna ha dessa till nära till hands när du läser din anteckningar.

Strukturerade anteckningar

När du antecknar skall du se till att få med allt det viktiga. Beroende på hur snabbt du skriver kan dina anteckningar vara allt från stödord till nästan ordagrant vad läraren sagt inklusive alla bilder från tavlan, OH och PowerPoint. Om läraren hänvisar till en sida i boken skriv ned den!

Rita bilder, det är inte bara ett sätt att visualisera informationen utan också ett sätt “bryta upp” anteckningarna så att inte alla sidor ser likadana ut. Använd gärna färgpennor. Om du antecknar enbart på e.g. höger sida har du alltid plats att i närheten lägga till och komplettera.

Mindmapping

En teknik som hjälper mycket är mindmapping. Det går ut på att man – på pappret – skapar en visuell bild av hur materialet hänger ihop. När man använder mindmapping gäller några andra regler än för vanliga anteckningar:

 1. Börja i mitten av pappret.

 2. Koppla ihop informationen med hjälp av linjer.

 3. På linjerna skriver man nyckelord. Använd korta och få ord.

Tillsammans med traditionella anteckningar kan mindmapping vara ett utmärkt verktyg för att få ut det mesta av en lektion, lära in informationen och återkalla den från minne vid behov. Fundera på vilket typ av material som lektionen eller avsnittet handlar om, och välj det so lämpar sig bäst; mindmap passar t.ex. oftast bättre för sammanhang och kopplingar än för e.g. matematik.

Renskriv och komplettera dina anteckningar

Dina anteckningar är en råtext som behöver kompletteras/renskrivas för att vara ett bra verktyg. Att renskriva är också ett bra verktyg för att repetera! Det enklaste sättet att renskriva är att lägga till i marginaler och mellan rader, men en del skriver om sina anteckningar fullständigt (t.ex. på datorn hemma).

Anteckna på dator?

Det finns både för och nackdelar med att anteckna på dator. Fördelarna är t.ex. att du får en sökbar text som lätt kan utökas och ändras. Nackdelarna är att du har svårare att få med bilder som e.g. ritas på tavlan. Om du får ut kopior av bilderna från läraren så kan du i texten referera till dem. Om du inte har bilderna skriv in en kort förklaring, och komplettera så fort du hinner.

Dock finns det en stor nackdel med att anteckna på dator: du blir sämre på att återkalla det du skrivit ned . Detta visades när en grupp forskare lät studenter lyssna på en föreläsning och antingen inte anteckna alls, anteckna på papper eller på dator. Ingen av de som antecknat fick behålla sina anteckningar, och de fick ett prov ca 30 minuter senare . Då visade det sig att de som antecknat på papper var mycket bättre på att förstå vad de antecknat, medan de som skrivit på dator var en aning bättre på att återkalla fakta. Orsaken till detta är inte helt klar, men gissningsvis är det så att datorn gör det lätt att skriva ned fakta, alltför lätt. Då skriver eleven ned allt som de hör, utan att försöka tänka på vad de hör. På papper hinner man inte skriva allt, utan måste sammanfatta det viktiga, de sammanhang och den kontext som det man hört handlar om. Och därmed så kommer man ihåg det bättre.

Därför avråder jag – helt oberoende av risken för distraktioner i form av sociala media eller annat surfande – från att anteckna på dator under lektioner. Om du vill ha kvar din anteckningar i en sökbar form senare så är det inte fel att i efterhand skriva in dem på datorn, men gör det då i efterhand, inte i samband med lektionen.

Lägg undan telefonen

Du bör lägga undan telefonen på lektionerna och när du studerar. Detta av två skäl: (1) elever som lägger undan telefonen på lektionen antecknar mer och får bättre betyg samt (2) att telefonen ger avbrott i din koncentration.

Avbrott kostar.

Du kanske inte ser den mentala “kostnaden” som några sekunder för att kolla vad som hände på telefonen ger, men sanningen är att den är hög, högre än de flesta inser . Man har uppskattat att det tar över 20 minuter att fullt återfå fokus efter ett avbrott . Gör du det på lektionen har du missat saker, gör du det när du studerar “på din egen tid” så måste du antingen kompensera genom att arbeta längre eller genom att arbeta snabbare. Båda dessa lösningar leder till stress, onödig stress.

Och det här gäller givetvis även alla andra av det moderna livets distraktioner. Om du sitter och skriver på en rapport samtidigt som du har sociala medier öppna så medför detta ett stort avbrott i din produktivitet, och skapar därför både ett avbräck i vad du åstadkommer och onödig stress.


Testa dig själv

 1. Varför är det bra att anteckna på lektionerna?
 2. Vad är typisk för en strukturerad anteckning?
 3. Hur bör du repetera det du lär dig?
 4. Är det bättra att anteckna på dator eller på papper? Varför?
 5. Varför är det viktigt att inte ha telefonen framme när du studerar eller på lektionen?
 6. Vilka typer av minne har du?

Svaren hittar du här

Förra  Studieteknik   Nästa