Förord

Varför skrev jag det här? Varför läser du det? Den första frågan är enklast att svara på, så jag börjar med den. Jag såg i mitt arbete som pedagog att många av mina elever studerade på ett sätt som i bästa fall kan betraktas som suboptimalt, och i vissa nästan kontraproduktivt. Eftersom jag har en bakgrund som forskare började jag läsa vad andra skrivit i ämnet1. På ett sätt gjorde de mig både mer konfunderad samtidigt som det gav mig en klarare bild av vad jag ville skriva. För det visade sig att mina tankar stämde, att elever – på alla nivåer, men jag vänder mig främst till dem från högstadiet och upp i högskolan och vidare i livet – studerar på ett sätt som inte är särskilt effektivt .

Den andra frågan, varför du läser denna text är svårare, för det finns troligtvis inte ett svar på den. Min förhoppning är att du vill veta mer om hur du lär dig, och vad du skall göra inte bara för att spara tid när du studerar, utan även för att kunna nå längre, att kunna utnyttja din fulla potential.

I grunden kommer jag att lära dig fyra tekniker

  1. Att återkalla informationen ofta

  2. Att testa dig själv

  3. Att växla mellan olika ämnen eller delar av ämnen

  4. Att repetera med olika tidsintervall

I varje avsnitt kommer jag också att förklara varför det hjälper dig i dina studier.

I början av varje avsnitt har jag lagt en ruta med de viktigaste punkterna i avsnittet. I slutet finns det några korta frågor som du kan använda för att testa dig själv (vilket i sig hjälper dig att komma ihåg). Och minst en av frågorna handlar om saker i tidigare avsnitt, vilket också hjälper dig att återkalla dem. I slutet finns det ett facit till frågorna.

Innehåll

  1. Hur fungerar ditt minne, och vad innebär det för dina studier?
  2. Lär dig för att komma ihåg
  3. Anteckna så att du lär dig
  4. Lite ytterligare studietekniker

Länkar