Planering

Att läsa, osv

Det finns en del information på biKe-Wikin.

Inluppar, övningsuppgifter, osv

Inlupp

Lämna in via Google Classroom

  1. Det finns flera hypoteser för hur livet kan ha uppstått. Redogör för de viktigaste.
  2. Vilka var de första levande organismerna?
  3. Vilka egenskaper måste en levande cell ha?
  4. Livet har utvecklats på jorden under ett antal miljarder år. Redogör för de viktigaste stegen i denna utveckling.
  5. Förklara evolutionen kortfattat. Vilka mekanismer ligger bakom?
  6. Det finns ett stort antal exempel på skeenden där man kan se hur evolutionen har lett till en utveckling av organismerna Välj 1-2 av dessa och förklara.
  7. Vad menas med den själviska genen?

Inspelade genomgångar

Introduktion till evolutionen

(Mitt headset ger dåligt ljud, jag skall fixa ett bättre under veckan)

I filmen hänvisar jag till några källor, främst en film som visar hur bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Den kan du se >här (öppnas i ett nytt fönster). Vill du läsa mer finns följande länkar:

Livets utveckling

I filmen går jag igenom livets utveckling, i sammandrag och mycket kortfattat (även om filmen blev över 20 minuter lång).

Artbildning

I fnmen går jag igeom de huvudsakliga vägらrna som en ny art kan bildas.