Viktiga begrepp

 • Atom
 • Energi
 • Isotop
 • Jon
 • Kretslopp
 • Molekyl
 • Periodiska systemet
 • Polymer

Inlupp

 1. Vad är ett grundämne, i jämförelse med en kemisk förening?
 2. Vilka tre faser (aggregationstilltånd) finns ämnen normalt i?
 3. Hur kan molekyler bindas till varandra? Hur påverkar det t.ex. deras kok- och smältpunkt?
 4. Varför använder man tvål för att tvätta sig?
 5. Vad är en isotop? Finns det några användningar för olika isotoper?
 6. Vilka typer av näringsämnen finns i din mat? Vad används det till i kroppen (exempel)?