Planering

Sidor i boken, osv

Evolutionen finns i kapitel 5 i boken. Det finns även en del information på biKe-Wikin.

Tidsplanering

VeckaOmrådeBoken
2Inledning87-89
3Hur går evolutionen till90-91, 101-108
4Livets utveckling92-100
5Effekter av evolutionen109-118

Inluppar, övningsuppgifter, osv

Inlupp

Lämna in via Google Classroom

  1. Det finns flera hypoteser för hur livet kan ha uppstått. Redogör för de viktigaste.
  2. Livet har utvecklats på jorden under ett antal miljarder år. Redogör för de viktigaste stegen i denna utveckling.
  3. Förklara evolutionen kortfattat. Vilka mekanismer ligger bakom?
  4. Hur uppstår en ny art?
  5. Förklara 2 exempel där evolutionen påverkar människan.
  6. Det finns ett stort antal exempel på skeenden där man kan se hur evolutionen har lett till en utveckling av organismerna Välj 1-2 av dessa och förklara.
  7. Vad menas med den själviska genen?

Bokens frågor

På sidan 187f i boken finns ett antal frågor. I första hand bör du försöka lösa: 1-3, 7, 14, 16, 18-19, 27, 41, 42, 46, 50.

Inspelade genomgångar

Introduktion till evolutionen

(Mitt headset ger dåligt ljud, jag skall fixa ett bättre under veckan)

I filmen hänvisar jag till några källor, främst en film som visar hur bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Den kan du se >här (öppnas i ett nytt fönster). Vill du läsa mer finns följande länkar:

Livets utveckling

I filmen går jag igenom livets utveckling, i sammandrag och mycket kortfattat (även om filmen blev över 20 minuter lång).