Om kursens upplägg

Kursen kommer att ges med att starkt IKT-inslag, i så kallad blended learning. Detta innebär att allt i princip material för kursen kommer att finnas online och i läroboken. Lektionspassen kommer att användas för att förklara svåra punkter, svara på frågor och laborationer. Vissa av lektionerna kommer dock att vikas för laborationer, enligt ett schema.

Lärobok

Naturkunskap 2 Lundegård & Broman. Sanoma utbildning 2013.

Hur du förväntas arbeta

För varje arbetsområde (se nedan) finns fyra delar (samt en examination):

 1. Instruktioner för sidor i boken, filmer för flippat klassrum och länkar till BiKe-Wikin (en wiki för mina kurser), osv.
  Du förväntas ta del av detta material!
 2. Uppgifter att lösa. Dels är detta uppgifter i läroboken, dels är det en inlupp (inlämningsuppgift).
  Du förväntas lösa uppgifterna i inluppen och skicka in dina svar. När jag fått dina svar kommer jag att ge feedback. Dessa är till för att du skall kunna kontrollera hur väl du tagit till dig materialet och få feedback på detta. Jag betygsätter inte dessa, det är en övningsuppgift.
 3. Lektionspassen är till för att diskutera material, lösa problem och svara på frågor.
  Du förväntas delta i huvuddelen av dessa, samt vara väl förberedd. Om du inte har möjlighet att delta kontakta mig!
 4. En examination, normalt ett skriftligt prov (diskutera med mig om du behöver en annan lösning).

Inlämningar

Alla inlämningar sker via Google Classroom. Endast i undantagsfall kan du maila istället

Kurskoden för kursen är 44in7oj.

Examinationer

Det finns flera möjliga tillfällen för examinationer, inklusive på lärcenter vid deras provtillfällen. Diskutera dina behov med mig!

Det finns ett antal gamla prov som du kan ha hjälp av.

Kursens arbetsmråden

Kursen har ett antal arbetsområden

Evolution

livets uppkomst och utveckling. varför ser de levande organismerna ut som de gör, hur är de släkt, och hur påverkas vi av detta.

bike läs mer

Universums uppkomst

Hur uppstod universum, och hur utvecklades det till det vi ser idag?

BiKe Läs mer

Materien

Olika ämnens egenskaper och använding. Miljöperspektiv på olika kemiska processer.

BiKe Läs mer

Människokroppen

Kroppens olika organ och organsystem, hur de fungerar tillsammans med sin omgivning. Även hur evolutionen har påverkat dem.

BiKe Läs mer

Naturvetenskapen

Vad är naturvetenskap, hur använder man den och till vad? Hur skiljer man vetenskapliga påståenmden från oventenskapliga? Hur har vetenskapliga framsteg påvekar kulturer och världsbilden?

BiKe Läs mer

Centralt innehåll

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Kunskapskrav

Školverkets sammanställning av kunskapskraven för kursen.

Examinationer

Planering

VeckaOmrådeBoken (kapitel)
2-5Evolutionen5
6Universum2
7-8Materien3 & 4
9-21Människokroppen6
p>Lektionstillfällen som går bort: 9/3, 20/4, 18/5, 25/5