Ekologi och livets mångfald

Ekosystem, och de arter som fyller dem.

BiKe Läs mer

Kemi

Du, och allt annat omkring dig, består av atomer och molekyler. Lite baskunskap om kemi hjlper när man skall förstå världen.

BiKe Läs mer

Du och din kropp

Hur ser diun kropp ut på insidan, och hur fungerar den?.

BiKe Läs mer

Genetik

Hur ärver vi egenskaper? Vad menas med GMO och genteknik? Vad kan allt detta komma att innebära för dig de närmaste 50–70 åren?

BiKe Läs mer

Sex och samlevnad

Blommor och bin. Eller snarare verkligheten bakom lust, relationer, HBTQ, preventivmedel och könsbytesoperationer. Bland annat.

BiKe Läs mer

Hållbar utveckling

Är det en bra tanke att jorden och våra naturresurser skall räcka? Vad är en giftfri miljö egentligen?

BiKe Läs mer

Centralt innehåll

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Kunskapskrav

Skolverket har summerat kunskapskraven i en tabell.

Examinationer

Huvudsakligen kommer kursen att examineras genom inlämningar och presentationer, men även enstaka striftliga prov.

Planering

Vecka Område Boken/webben
35-43 Ekologi och livets mångfald 16-33, 56-99
45-47 Kemi 34-55
48-5 Du och din kropp 168-215
6-9 Genetik 216-235
11-12 ANTD 236-243
14-16 Genetik 216-235
Titta även på BiKe-wikin för att få mer information.
17-22 Hållbar utveckling (samläsning med samhällskunskapen)
100-167
Hitta information på BiKe-wikin