Sidor i boken

 • Du och din kropp (168-215)
 • Sex och samliv (244-259)
 • Skadligt beroende (236-243)

Planering

VeckaSidor i boken
2 Inledning, Celler 168-175
3Mat och hälsa 176, 193-199
4Nervsysstemet 185-190
5Sjukdomar 210-212
6 Cirkulationssystemet 236-243
7 Skadligt beroende 236-243
8 Sex och samlevnad 244-259
9Reserv

Inluppar

Kroppen

Lämna in via Google Classroom

 1. Vilka typer av biomolekyler hittar du i din kropp? Vad används de olika typerna till?
 2. Vilka delar har ditt matspjälkningssystem, och hur samarbetar de för att bryta ned maten?
 3. Vilka typer av näringsämnen finns i din mat? Vsd används de till i kroppen?
 4. Vilka delar har ditt nervsystem, och hur samarbetar de?
 5. Jämför likheter och olikheter mellan nervsystemet och hormonsystemet
 6. Vad finns i blodet, vilken funktion har de olika komponenterna?
 7. Hur blir kroppen av med oönskade ämnen?
 8. Hur påverkar kosten din hälsa?
 9. Hur skyddar en vaccination mot en smittam sjukdom?
 10. Vad är en pandemi? Förutom att förklara skall du berätta om minst 2 exempel på pandemier.

Sex och samlevnad

Lämna in via Google Classroom

 1. Preventivmedel kan fungera på några olika sätt. Förklara de olika sätten, och ge exempel.
 2. Det finns argument för och emot abort. Välj (minst) ett argument för och emot abort och förklara deة.
 3. Sexuellt överförbara smittor kan delas in efter vilket smittämne som ligger bakom smittan. Förklara vilka typer det finns, och varför det gör skillnad för att förstå smittan.
 4. Sverige har valt att så långt som möjligt ha all lagstiftning som rör sex och fortplantning neutral vad gäller sexuell läggning. Varför?
 5. Vid alla sexuella kontakter är det viktigt att alla inblandade gör det frivilligt. Varför är detta viktigt?