Planering

Sidor i boken

  • Människan och miljön (100-167)

Planering

VeckaAvsnittBoken
15Ekologi56-98 (översiktligt!)
17Energi100--118, 129-139
18Växthuseffekten119-123
19Miljögifter42-146
20Eget aebete
20Biodiversitet152-153
22Reserv

Inlupp

Lämna in via Google Classroom

  1. Vilka energikällor kommer direkt eller indirekt från solen? Förklara!
  2. Vad innebär växthuseffekten? Hur har den uppstått, och hur påverkar den miljön?
  3. De biologiska mångfalden minskar drastiskt på jorden, och allt tyder på att det är människans aktivitet som ligger bakom. Förklara varför mångfalden minskar, hur det drabbar djur- och växtliv samt hur det kommer att drabba även människan.
  4. Vilka är Sveriges miljömål?
  5. Vad är en ekosystemtjänst? Förklara och ge minst tre olika exempel.
  6. Välj ett miljögift och berätta om det. Varifrån kommer det, hur påverkar det ekosystemet, och vad kan man göra åt det?