Sidor i boken

  • Det gåtfulla arvet (216-235)

Planering

VeckaOmråde
11Genetik
12Genetik
13Genetik: att modifiera gener
14Genetik: gen-ETIK

Inlupp

Lämna in via Google Classroom

  1. Hur "översätts" informationen i DNA till protein?
  2. Vad är genteknik?
  3. Vad är GMO? Hur skiljer det sig från konventionell djur- och växtförädling?
  4. Hur – och varför – kan man analysera DNA?