Sidor i boken

  • Livets mångfald (16-33)
  • Ekologi (56-99)

Inlupp

Lämna in via Google Classroom

  1. Förklara vad som menas med att något är levande. Ge exempel på både levande och icke-levande, och motivera.
  2. Förklara varför ekologiska kretslopp är viktiga för ekosystemet, och varför det är viktіgt att förstå dem för att förstå ekologi.
  3. Vilka växtregioner finns i Sverige? Varför tror du att de finns där de finns, vad styr vilken växtregion som gäller på en viss plats?
  4. Hur lång kan en näringskedja bli? Motivera ditt svar!
  5. Jämför skogen, havet och insjön som ekosystem.