Om kursens upplägg

Kursen kommer att ges med att starkt IKT-inslag, i så kallad blended learning. Detta innebär att allt i princip material för kursen kommer att finnas online och i läroboken. Lektionspassen kommer att användas för att förklara svåra punkter, svara på frågor och laborationer. Vissa av lektionerna kommer dock att vikas för laborationer, enligt ett schema.

Lärobok

Lärobok för kursen är "Synpunkt 1b" av Anders Henriksson (Gleerups förlag)

Hur du förväntas arbeta

För varje arbetsområde (se nedan) finns fyra delar (samt en examination):

 1. Instruktioner för sidor i boken, filmer för flippat klassrum och länkar till BiKe-Wikin (en wiki för mina kurser), osv.
  Du förväntas ta del av detta material!
 2. Uppgifter att lösa. Dels är detta uppgifter i läroboken, dels är det en inlupp (inlämningsuppgift).
  Du förväntas lösa uppgifterna i inluppen och skicka in dina svar. När jag fått dina svar kommer jag att ge feedback. Dessa är till för att du skall kunna kontrollera hur väl du tagit till dig materialet och få feedback på detta. Jag betygsätter inte dessa, det är en övningsuppgift.
 3. Lektionspassen är till för att diskutera material, lösa problem och svara på frågor. Om du inte kan delta i lektionspassen kan du ställa frågor i Google Clasroom (kurskod: j7doc3
 4. För att inte bli utskriven från kursen måste du visa att du är aktiv. Du förväntas därför arbeta med materialet och skicka in det, samt kommunicera med läraren. (via Classroom, mail eller direkt)

 5. En examination, normalt ett skriftligt prov (diskutera med mig om du behöver en annan lösning).
  När du är klar med de första två punkterna ovan meddelar du mig så ordnar vi ett examinationstillfälle.

Inlämningar

Alla inlämningar sker via Google Classroom. Endast i undantagsfall kan du maila istället

Examinationer

Det finns flera möjliga tillfällen för examinationer, inklusive på lärcenter vid deras provtillfällen. Diskutera dina behov med mig!

Det finns ett antal gamla prov som du kan ha hjälp av.

Ekologi och livets mångfald

Ekosystem, och de arter som fyller dem.

BiKe Läs mer

Du och din kropp

Hur ser din kropp ut på insidan, och hur fungerar den? Inklusive sexualkunskap.

BiKe Läs mer

Genetik

Hur ärver vi egenskaper? Vad menas med GMO och genteknik? Vad kan allt detta komma att innebära för dig de närmaste 50–70 åren?

BiKe Läs mer

Hållbar utveckling

Är det en bra tanke att jorden och våra naturresurser skall räcka? Vad är en giftfri miljö egentligen?

BiKe Läs mer

Centralt innehåll

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Kunskapskrav

Skolverket har summerat kunskapskraven i en tabell.

Examinationer

Huvudsakligen kommer kursen att examineras genom inlämningar och presentationer, men även enstaka striftliga prov.

Planering

Vecka Område Boken/webben
2-8 Kroppen 168-215, 244-259,236-243
9-12 Genetik 216-235
13-14 Ekologi och livets mångfald 16-33, 56-99
15-22 Hållbar utveckling 100-169

Lektionstillfällen som går bort: 9/3, 20/4, 18/5, 25/5