VeckaOmråde
5Cellen
6Cirkulationssystemet
7Nervsystemet
8Matsmältningsorganen
9Homeostas

Cellen

Jobba med frågorna och titta på filmen.

Cirkulationssystemet

Måndag: vi gick igenom hjärtat och blodomloppet. Ett par länkar på engelska om cirkulationssystemet och blodet. Du kan även hitta bra bilder på anatomisk atlas. Onsdag: Arbeta med uppgifterna om andningsorganen.

Centralt innehåll

  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Examinationer

Huvudsakligen kommer kursen att examineras genom skriftliga prov, men även muntliga presentationer och skriftliga inlämningar kan förekomma.

Prov

Varje arbetsområde kommer att examineras med ett skriftligt prov

Laborationsrapporter

Under kursen skall du skriva några labbrapporter, målet med dessa är att visa att du kan utvärdera och dra slutsatser från resultat, samt använda kemiskt språk.

Planering

Veckor Område Examination, etc
2--9Kroppen Prov vecka 9.
16--17Genetik
18--19EvolutionExamination v 20 alt. 21
20--22Fördjupning, reservKursprov v 21 eller 22

Se även en fil med mer information.

Atomer & periodiska systemet

Hur atomer ser ut, och hur det periodiska systemet är uppbyggt.

BiKe

Bindningar

Atomer sitter ihop i molekyler, joner i jonföreningar och metaller i metallgitter. Molekyler i sin tur binder till varandramed va der Waals-bindningar, dipol-dopol bindningar och vätebindningar.

BiKe

Beräkningar

Kemiska beräkningar -- även kallat stökiometri -- är det område där man räknar på kemiska reaktioner. Även gaser och gaslagen kommer in här.

BiKe

Syror och baser

Vad är syror or baser, hur reagerar de och vad är pH?

BiKe

Termokemi

Detta område handlar om termokemi, där entalpi och entropi är de viktiga begreppen.

BiKe

Redox

Reduktion och oxidation. Vad som händer med elektronerna när lika föreningar bildas.

BiKe

Analytisk kemi

Hur man analyserar olika kemiska ämnen.

BiKe