Genetik

Avsnittet handlar om genetik och genteknik, och även vad den senare kan innebära för evolutionen (både för människa och andra arter).

BiKe-wikin kan ni kan läsa mer om genetik och evolution (det kommer mer snart till den delen).

Genetik-, genteknik- och gen-etik-uppgift

Som en avslutning på gentik-avsnittet skall ni arbeta med ett case, alltså ett fall som ni försöker analysera och "lösa".

 1. Välj en frågeställning där genteknik skapar problem, eller kan skapa problem (se nedan för en lista på förslag).
 2. Analysera alla aspekter av det valda exemplet:
  • Vad är den biologiska/gentekniska bakgrunden
  • Varför vill man använda tekniken?
  • Vilka nackdelar/biverkningar kan det leda till
  • Hur skall man lösa problemet? Är det en fråga om antingen/eller eller är det en gradvis, flytande gräns? Var ligger den gränsen i så fall?
  • Kommer det att påverka människan på lång sikt (generationer)?
 3. Sammanställ någon form av redovisning där du/ni presenter era resultat.

Förslag på ämnen att jobba med

 • Man kan analysera en människas DNA för allt fler saker, t.ex. markörer på sjukdomar. I framtiden kommer man kanske att kunna läsa ut ännu mer information om människan, t.ex. framtida hälsa. Vilken av denna information skall göras tillgänglig, och för vem? Skall man kunna kräva att alla, vissa grupper eller ingen skall visa upp sådana data? När?
 • Man kan redan modifiera gener på olika sätt. Snart kommer man troligtvis rent tekniskt att kunna modifiera gener hos en individ, antingen innan fosterstadiet eller t.o.m. senare i livet. Hitta ett (eller flera liknande) exempel och analysera de etiska gränsdragningarna.

Länkar

Här finns nära länkar att börja med.

Centralt innehåll

 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Planering

Veckor Område Examination, etc
2--9Kroppen Prov vecka 9.
16--17Genetik
18--19EvolutionExamination v 20 alt. 21
20--22Fördjupning, reservKursprov v 21 eller 22

Se även en fil med mer information.