VeckaOmråde
3Introduktion, arbetsformer
4Cellen
5Hormoner
6Cirkulationssystemet
7Nervsystemet
8Matsmältningsorganen
9Homeostas

Cellen

Jobba med frågorna och titta på filmen.

Inluppsfrågor

  1. Vilka typer av biomolekyler hittar du i din kropp? Vad används de olika typerna till?
  2. Vilka delar har ditt matspjälkningssystem, och hur samarbetar de för att bryta ned maten?
  3. Vilka typer av näringsämnen finns i din mat? Vsd används de till i kroppen?
  4. Vilka delar har ditt nervsystem, och hur samarbetar de?
  5. Jämför likheter och olikheter mellan nervsystemet och hormonsystemet
  6. Vad finns i blodet, vilken funktion har de olika komponenterna?
  7. Hur blir kroppen av med oönskade ämnen?
  8. Hur skyddar en vaccination mot en smittam sjukdom?
  9. Vad är en pandemi? Förutom att förklara skall du berätta om minst 2 exempel på pandemier.