Om kursens upplägg

Kursen kommer att ges med att starkt IKT-inslag, i så kallad blended learning. Detta innebär att allt i princip material för kursen kommer att finnas online och i läroboken. Lektionspassen kommer att användas för att förklara svåra punkter, svara på frågor och laborationer. Vissa av lektionerna kommer dock att vikas för laborationer, enligt ett schema.

Lärobok

Naturkunskap 1b Lundegård & Broman. Sanoma utbildning 2011.

Hur du förväntas arbeta

För varje arbetsområde (se nedan) finns fyra delar (samt en examination):

 1. Instruktioner för sidor i boken, filmer för flippat klassrum och länkar till BiKe-Wikin (en wiki för mina kurser), osv.
  Du förväntas ta del av detta material!
 2. Uppgifter att lösa. Dels är detta uppgifter i läroboken, dels är det en inlupp (inlämningsuppgift).
  Du förväntas lösa uppgifterna i inluppen och skicka in dina svar. När jag fått dina svar kommer jag att ge feedback. Dessa är till för att du skall kunna kontrollera hur väl du tagit till dig materialet och få feedback på detta. Jag betygsätter inte dessa, det är en övningsuppgift.
 3. Lektionspassen är till för att diskutera material, lösa problem och svara på frågor.
  Du förväntas delta i huvuddelen av dessa, samt vara väl förberedd. Om du inte har möjlighet att delta kontakta mig!
 4. En examination, normalt ett skriftligt prov (diskutera med mig om du behöver en annan lösning).

Inlämningar

Alla inlämningar sker via Google Classroom. Endast i undantagsfall kan du maila istället

Kurskoden för kursen är 1c7ijlg .

Examinationer

Det finns flera möjliga tillfällen för examinationer, inklusive på lärcenter vid deras provtillfällen. Diskutera dina behov med mig!

Det finns ett antal gamla prov som du kan ha hjälp av.

Centralt innehåll

 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Planering

Veckor Område Examination, etc
2--9Kroppen Prov vecka 9.
11--15Genetik
17--19EvolutionExamination v 20 alt. 21
20--22Fördjupning, reservKursprov v 21 eller 22

Se även en fil med mer information.