bilder/bägare-500.jpgBägare
Finns i många olika storlekar, och lite olika form (t.ex. extra hög och smal) samt även i plast.
bilder/buchner+gumminmanchett-500.jpgBuchnertratt och gummimanchett
används vid sugfiltrering
bilder/sugflaska-500.jpgSugflaska (används t.ex. med buchnertratt vid sugfiltrering
bilder/bunsenbrännare-500.jpgBunsenbrännare och gasflaska
bilder/degel-500.jpgDegel med lock
Tål hög temperatur, används med bunsenbrännare
bilder/degeltång-500.jpgDegeltång
tillåter att du flyttar varma förmål, som t.ex. en degel
bilder/dubbelmuff-500.jpgDubbelmuff för att fästa t.ex. klämmor vid ett stativ
Dessa kan monteras på två sätt, varav bara det ena är rätt (se nedan)
bilder/dubbelmuff-rätt-500.jpg
Dubbelmuff rätt monterad
bilder/dubbelmuff-fel-500.jpg
Dubbelmuff felmonterad
bilder/klämma-500.jpgKlämma
För t.ex. att fästa en flaska vid ett stativ
bilder/e-kolv-500.jpgErlenmeyerkolv (E-kolv)
Många olika storlekar. Finns även i en specialversion med vid öppning som används vid titrering
bilder/filterpapper-500.jpgFilterpapper
bilder/tratt-500.jpgTratt
bilder/kristalisationsskal-500.jpgKristallisationsskål
bilder/mätcylinder-500.jpgMätcylinder
Finns i många olika storlekar, upp till flera liter
bilder/mortel-500.jpgMortel och pistill
bilder/peleusboll-500.jpgPeleusboll
används med en pipett.
A: tryck här för att tömma bollen
S: tryck här för att fylla pipetten
E: tryck här för att tömma pipetten
bilder/volpipett-500.jpgVolymetrіsk pipett
finns i många olika storlekar
MätpipettMätpipett
finns i många olika storlekar. Skiljer sig från volpipetten genom att den är graderad, t.ex. 1-10 cm3
pasteurpipetterPasteurpipetter
finns i olika storlekar, både i glas och plast
bilder/porslinsplatta-500.jpgPorslinsplatta
bilder/porslinsskål-500.jpgPorslinsskål
bilder/provrör+provrösställ-500.jpgProvrör och provrösställ
bilder/provrörshållare-500.jpgProvrörshållare
För att hålla ett provrör över en bunsenbrännare. Finns även i metall.
bilder/sprutflaska-500.jpgSprutflaska
Innehåller avjoniserat vatten, om den inte är tydligt märkt med något annat.
bilder/trådnät-500.jpgTrådnät
Placeras på en trefot när man skall värma en bägare över en bunsenbrännare
bilder/trefot-500.jpgTrefot
bilder/triangel-500.jpgPorslinstriangel
används för att hålla en degel på en trefot
bilder/urglas-500.jpgUrglas
bilder/våg-500.jpgVåg (analysvåg)
bilder/värmeplatta-500.jpgVärmeplatta
bilder/volflaska-500.jpgVolymetrisk flaska
Används när man skall bereda en lösning. Finns i många olika storlekar.
separatortratt separatortrattSeparatortratt
Används för att separera icke blandbara vätskor (polära, opolära). Bilden till höger visar de två skiktan.
Tratten placeras i en stativring
matnetomrörareMagnetomrörare
Används för att kontinuerligt röra om i väskor, t.ex. i samband med en titrering eller för att bereda en lösning.
I behållaren placeras en omrörarmagnet, nornmalt belagd med teflon. Dessa finns i flera olika storlekar, och även i andra former.