Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Aktiveringsenergi
 • Bildningsentalpi
 • Exoterm och endoterm
 • Entalpi
 • Entropi
 • Katalysator
 • Specifik värmekapacitet

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 8:1,3,6,8,11,13,17

Inlupp

 1. Använd tabellen på BiKe-wikin och beräkna hur mycket energi som går åt för att höja temperaturen på 500 g vatten med 15 ◦C
 2. Vid förbränningen av vätgas i luft gäller reaktionsformeln H2 + 1/2O2 → H2O ∆H = −928 kJ
 3. Hur mycket höjs temperaturen på 10 kg vatten om all energin från 2 g H2 går åt till att värma vattnet?
 4. I en behållare med luft förbränns 1,00 g Mg till MgO. Om behållaren innehåller 10 g luft, hur mycket ökar temperaturen i den?
 5. Förklara skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Din förklaring skall innehålla en förklaring varifrån energin kommer och var den går.
 6. Förklara aktiveringsenergi, och med utgångspunkt från det katalysatorer

Inför provet

Frågor som kan komma på provet

Lösningar på dessa finns här

 1. Räkna på en entalpiförändring i en given reaktion, och du får värden från tabellen på sidan 167 i boken.
 2. Givet en reaktion med en entalpiförändring, räkna ut energiförändringen vid givna mängder. Eller arbeta baklänges: givet en temperaturförändring och en reaktion, be- räkna entalpiförändringen.