Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter:

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren:

  1. Vad är en syra och vad är en bas?
  2. Vad menas när man säger att en syra är protolyserad?
  3. Vad visar pH-skalan? Vad betyder ett visst pH-värde?
  4. Vad är skillnaden mellan svaga och starka syror?
  5. Välj en start och en svag syra och berätta om dem. Hur ser deras formel ut, vad händer när de protolyseras, till vad används de, osv.
  6. Välj en bas och berätta om den (formel, användning, osv)
  7. Vad händer i en neutralisation?
  8. Hur kan man bestämma mängden syra i ett prov?
  9. Vad är en buffert, och hur fungerar de?
  10. Förklara ett buffertsystem i naturen

Filmer, länkar, osv

Filmer

Läs på BiKe om syror och baser

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på.