Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter:

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren via Google Classroom

 1. Beräkna formelmassan för ZnCl2 ·4H2O
 2. Hur stor är substansmängden av de olika grundämnena i 42 g CuSO4 ·5H2O
 3. Inom sjukvården används ofta isoton saltlösning, med andra ord en kok- saltlösning med samma koncentration salt som i blodet. Detta beskriv ofta som "9 mg/mL" Vad blir koncentrationen skrivet i mol/dm 3 ?
 4. Propan (C3H8 ) förbränns i syrgas.
  1. Skriv en balanserad reaktionsformel
  2. Beräkna mängden syrgas som har förbrukats när 1.00 kg CO2 har bildats.
 5. För att ta bort koldioxid ur luften i rymdkapslar har man använt litium- hydroxid, LiOH:
  CO2 (g) + 2LiOH(s) −−→ Li 2 CO3 (s) + H2O(l)
  Under ett dygn avger en människa 1.0 kg koldioxid.
  1. Beräkna massan LiOH som förbrukas av en astronaut under 6 dygn.
  2. Använd formeln för cellandningen för att beräkna substansmängden syrgas som förbrukas under samma tidsrymd.
  3. Syrgasen måste medföras i en gastub, om vi antar att den är fylld med 300 gånger normalt lufttryck, vilken volym måste den då minst ha för att räcka?

Filmer med genomgångar

Enheter

I denna film förklarar jag begreppet mol, och vad en mol egentligen är samt begreppet substansmängd.

Lösningar

Ofta hanterar man kemikalier som lösningar. I denna film går jag igenom hur man beskriver en lösnings koncentration, och hur man bereder en lösning.

Stökimetriska beräkningar

Hur man ställer upp en beräkning inom kemin. Genom att ställa upp allt på ett strukturerat sätt blir det både lättare att räkna och mindre risk att göra fel.

Gaslagen

Den allmänna galsagen beskriver hur tryck, temperatur, substansmängd och volym samvarierar för en gas.