Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken (Kemi B, kapitel 2 & 3) och även på BiKe Wikin

 • Aktiveringsenergi
 • Endoterm och exoterm reaktion
 • Gynnsam kollison
 • Reaktionsnmekanism
 • Reaktionsriktining
 • Dynamisk jämvikt
 • jämviktslagen
 • jämviktsläge
 • Heterogen och homogen jämvikt
 • jämviktskonstant
 • Katalysator
 • Le Chateliers princip

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 2:1-6, 8--1 samt 3:1-5, 8-9, 11-12, 14-16, 19--20

Inlupp

Lämna in svaren via Google Classroom
 1. Vad är skillnade mellan en endoterm och en exoterm reaktion.
 2. Vad krävs för att en kemisk reaktion skall ske?
 3. Vilka faktorer på verkar en reaktions hastighet (och hur)?
 4. Förklara vad som menas med kemisk jämvikt.
 5. Förklara hur man beräknar en jämviktskonstant, och vilken enhet den får.
 6. Berätta hur du kan använda en jämviktskonstant för att beräkna koncentrationen av de ingående ämnena
 7. Vad är Le Chateliers princip, och vad innebär den rent praktiskt?
 8. Hur inverkar en katalysator på ett jämviktsläge (och varför)?
 9. Förklara syra-baskonstanter. Hur kan man använda dem, och vad säger dem om syran/basen?