VeckorKemi 1Kemi 2
OmrådeKapitelOmrådeKapitel
37 Atomer,
periodiska
2–3Jämvikt 3
38 Bindning 5 Jämvikt 6
39 Bindning 6 Organisk kemi 6
40 Stökiometri 7 Organisk kemi 6
41 Stökiometri7 Organisk kemi 6
42 Stökiometri 7 Reaktions-
mekanismer
7
43 Syror/baser 9 Biomolekyler 8
45 Syror/baser 9 Biokemi 9
46 Tjänsteresta, ingen lektion 8Tjänsteresta, ingen lektion 9
47 Redoxkemi 10 Biokemi 6
48 Redoxkemi 10 Biokemi/
Molekylärbiologi
9/10
49 Analytisk kemi Molekylärbiologi 10
50 Reserv Reserv 10