Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Funktionell grupp
 • Isomeri
 • Delokaliserande elektroner
 • Asymetriskt centrum
 • Enantiomer
 • De olika klasserna av organiska föreningar

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 6: 1-5, 8-10, 13-14, 16-17, 20-22,

Inlupp

Lämna in via Google Classroom

 1. Förklara de olika formerna av isomeri
 2. Vad händer när man oxiderar olika alkoholer?
 3. Vilka typer av alkoholer finns det?
 4. Förklara en bensenmolekyls strukture och bindningar
 5. Organiska föreningar kan vara både syror och baser. Ge minst ett exempel på vardera, och förklara hur de agerar som en syra respektive en bas.