Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Karbokatjon
 • Elektrofil, nukleofil
 • Formell laddning
 • Substitionsreaktioner
 • Additionsreaktioner
 • Resonans
 • Aren

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 7: 1-8, 10, 12, 15-16

Inlupp

 1. Förklara hur de olika typerna av substitutionsreaktioner sker, och skillanderna mellan dem
 2. Beskriv och förklara en additionsreaktion.
 3. Hur påverkas olika ämnens löslighet av pH-värdet?
 4. Vad påverkar hur reaktiva olika organiska föreningar är?