Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Anabol och katabol
 • Enzym, substrat, inhibitor/hämmare
 • Energi- och vätebärare: ATP, NADH, FAD
 • Protein, aminosyra
 • Lipid, triglycerid, fosfolipid, vax, kolesterol
 • Metabolit
 • Citronsyracykeln
 • Calvincykeln
 • Kolhydrat, monosackarid, disackarid, stärkelse, cellulosa, glykogen
 • Glykolys
 • Andningskedjan

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 9:1-7, 9, 12, 14-16, 20, 24, 29

Övningar på lektioner

Inlupp

Lös följande uppgifter och lämna in

 1. Berätta i stora drag hur ett biologiskt membran (cellmembran) är uppbyggt
 2. Vilka typer av fetter finns det? Hur är de uppbyggda?
 3. Redogör för hur vi kan få energi ur olika typer av biomolekyler.
 4. Vad är ett enzym, och hur kan dess aktivitet styras?
 5. Hur används de olika typerna av polysackarider?
 6. Hur går det till när energi lagras i en glukosmolekyl?

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på, även om det även täcker in delar av molekylärbiologin.

Du bör ha löst samtliga angivna uppgifter i boken samt inluppen.

Genomgångar

Avsnitt i BiKe-wikin du bör läsa

Biomolekyler

En genomgång över de huvudsakliga typerna av biomolekyler (kolhydrater, fetter, proteiner och nukelinsyror).