Detta arbetsområde har tre huvudsakliga delområden:
 • Hur en atom ser ut
 • Hur ge olika grundämnena organiseras i det periodiska systemet.
 • Lite allmän kunskap om några vanliga ämnen
Läs mer i BiKe-Wikin och i lärobokens (Kemiboken A) kapitel 2 och 3. Du skall kunna plancera ut i det periodiska systemet, samt känna till både namn och kemiskt tecken för följande grundämnen: H, He, Li, C, O, N, F, Ne, Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu.

Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • alkalimetall
 • alkalisk jordartsmetall
 • atom
 • atomkärna
 • atomnummer
 • elektron
 • elektronskal
 • elementarladdning
 • energi
 • energinivå
 • enhet
 • fission
 • fusion
 • grupp
 • halogen
 • isotop
 • laddning
 • massa
 • masstal
 • neutron
 • period
 • periodiska systemet
 • proton
 • reaktionsformel
 • valenselektron
 • ädelgaser
 • övergångsmetaller

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 2:1-12, 3:1-6, 8-9

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren i Google Classroom

 1. Klors atomnummer är 17. Masstalet för de två naturligt förekommande isotoperna är 35 respektive 37. Vilka av följande påståenden är korrekta?
  1. Alla kloratomer har samma kärnladdning
  2. Kloratomens diameter är avsevärt större än atomkärnans diameter
  3. Nästan hela kloratomens massa är samlad i kärnan
  4. Några av de naturligt förekommande kloratomerna har 18 protoner i kärnan.
  5. Några av de naturligt förekommande kloratomerna har 20 neutroner i kärnan.
  6. Alla kloratomer har 17 elektroner.
 2. I det periodiska systemet ser du att atommassan i vissa fall anges med ett decimaltal som som i många fall starkt avviker från ett heltal. Varför är det så?
 3. Förklara skillnaden mellan masstal, atomnummer och laddning. Välj någon lämplig atom och sätt ut rätt värden på rätt plats.
 4. Atomradien ökar när man går nedåt i en grupp. Varför?
 5. Atomradien minskar när man går åt höger i en grupp. Varför?
 6. Varför finns det inte halogener i fri form i naturen?
 7. Vilken gas bildas när alkalimetallerna reagerar med vatten?
 8. Alla alkalimetallerna är reaktionsbenägna. Av dessa reagerar cesium kraftigast. Förklara och motivera!

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på.