Om kursens upplägg

Kursen kommer att ges med att starkt IKT-inslag, i så kallad blended learning. Detta innebär att allt i princip material för kursen kommer att finnas online och i läroboken. Lektionspassen kommer att användas för att förklara svåra punkter, svara på frågor och laborationer. Vissa av lektionerna kommer dock att vikas för laborationer, enligt ett schema.

Hur du förväntas arbeta

För varje arbetsområde (se nedan för kemi 1 och kemi 2) finns fyra delar (samt en examination):

 1. Instruktioner för sidor i boken, filmer för flippat klassrum och länkar till BiKe-Wikin (en wiki för mina kurser), osv.
  Du förväntas ta del av detta material!
 2. Uppgifter att lösa. Dels är detta uppgifter i läroboken, dels är det en inlupp (inlämningsuppgift).
  Du förväntas lösa uppgifterna i inluppen och skicka in dina svar. När jag fått dina svar kommer jag att ge feedback. Dessa är till för att du skall kunna kontrollera hur väl du tagit till dig materialet och få feedback på detta. Jag betygsätter inte dessa, det är en övningsuppgift.
 3. Lektionspassen är till för att diskutera material, lösa problem och svara på frågor.
  Du förväntas delta i huvuddelen av dessa, samt vara väl förberedd. Om du inte har möjlighet att delta kontakta mig!
 4. En laboration som hör till arbetsområdet.
  Du förväntas delta i ett visst antal laborationer, samt skriva labbrapport på dessa Insända labbrapporter får feedback, och du kan skicka in dem igen efter det att du tagit del av feedbacken. Jag sätter bara betyg på den slutgiltiga versionen! För laborationsrapporter finns det en mall och en exempelrapport.
 5. En examination, normalt ett skriftligt prov (diskutera med mig om du behöver en annan lösning).
  När du är klar med de första två punkterna ovan meddelar du mig så ordnar vi ett examinationstillfälle.

Inlämningar

Alla inlämningar sker via Google Classroom. Endast i undantagsfall kan du maila istället

Tidsplanering

Tidsplanering för kursen finns här

Examinationer

Det finns flera möjliga tillfällen för examinationer, inklusive på lärcenter vid deras provtillfällen. Diskutera dina behov med mig!

Det finns ett antal gamla prov som du kan ha hjälp av.

Atomer & periodiska systemet

Hur atomer ser ut, och hur det periodiska systemet är uppbyggt.

BiKe Läs mer

Bindningar

Atomer sitter ihop i molekyler, joner i jonföreningar och metaller i metallgitter. Molekyler i sin tur binder till varandra med van der Waals-bindningar, dipol-dipol bindningar och vätebindningar.

BiKe Läs mer

Beräkningar

Kemiska beräkningar -- även kallat stökiometri -- är det område där man räknar på kemiska reaktioner. Även gaser och gaslagen kommer in här.

BiKe Läs mer

Syror och baser

Vad är syror och baser, hur reagerar de och vad är pH?

BiKe Läs mer

Termokemi

Detta område handlar om termokemi, där entalpi och entropi är de viktiga begreppen.

BiKe Läs mer

Redox

Reduktion och oxidation. Vad som händer med elektronerna när lika föreningar bildas.

BiKe Läs mer

Analytisk kemi

Hur man analyserar olika kemiska ämnen.

BiKe Läs mer