Planering

VeckorOmrådeBoken
(sidor)
39Typer av organiska föreningar121-130
40 Isomeri 140-143
41 Typer av organiska föreningar 131-139
42 Typer av organiska föreningar 131-139
43 Typer av organiska föreningar 131-139
45 Organiska föreningars egenskaper 143-158
46 Pär på fortbildning
eget arbete/vikarie
47 Reserv

Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Uppgifter i boken, osv

Det finns ett stort antal instuderingsfrågor till detta avsnitt.

Lös följande uppgifter: 6: 1-5, 8-10, 13-14, 16-17, 20-22,

Övningsuppgifter

Arbeta enskilt eller i grupp och försök besvara dessa frågor så utförligt ni kan.

Vecka 42: organiska ämnesklasser

  1. Metanol är giftigt på grund av dess nedbrytningsprodukter. Ta reda på hur etanol och metanol bryts ned och jämför de olika produkterna Ta även reda på deras effekter på kroppen.
  2. Ämnens struktur påverkar vilka intermolekylära bindningar de kan forma, och därmed deras smält- och kokpunkter (främst de senare). Försök att sammanställa det ni vet.
  3. Hur påverkas olika ämnens löslighet av deras funktionella grupper? Kan man påverka deras löslighet på något sätt?

Inlupp

Lämna in via Google Classroom.
  1. Förklara de olika formerna av isomeri
  2. Vad händer när man oxiderar olika alkoholer?
  3. Vilka typer av alkoholer finns det?
  4. Förklara en bensenmolekyls struktur och bindningar
  5. Organiska föreningar kan vara både syror och baser. Ge minst ett exempel på vardera, och förklara hur de agerar som en syra respektive en bas. Finns det ämnen som kan vara bådadera?
  6. Vad styr hur löslig en viss organisk förening är?