Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 10:2, 4, 6, 9, 11, 15, 16

Inlupp

Lös och lämna in via Google Classroom
 1. Beskriv översiktligt hur det går till när informationen i en DNA-molekyl används för att skapa ett protein.
 2. Hur är en DNA-molekyl uppbyggd? Vilka delar har den, hur sitter de ihop.
 3. Vad sker i replikationen?
 4. Hur kodas informationen i DNA?
 5. Hur mycket DNA finns det i en människa?
 6. Förklara funktionen hos
  1. tRNA-ṁolekyl
  2. Ribosom
  3. mRNA-molekyl
  4. Intron
  5. Exon
 7. Vilka steg finns det i translationen?
 8. Hur går en PCR-analys till?
 9. Förklara översiktligt kemin bakom Sir Archibald Garrods upptäcker om alkaptonuria.

Inför provet

Lös bokens frågor och inluppens.