Planering

VeckaOmrådeSidor i boken
47--50 Reaktionsmekanismer7
47 Introduktion till reaktionsmekanismer163-169
48 Substitutionsreaktioner inklusive radikalhalogenisering>170-171
49 Additionsreaktioner
Åk 9 besök tisdag
171-175
50 Additionsreaktioner, inklusive Markovnikovs regel176-178
51 Sammanfattning, avslutning
2 Repetition, prov (fredag)

Viktiga begrepp

Skolverkets central іnnehåll

 • Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
 • Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Karbokatjon
 • Elektrofil, nukleofil
 • Formell laddning
 • Substitionsreaktioner
 • Additionsreaktioner
 • Resonans
 • Aren

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 7: 1-8, 10, 12, 15-16

Inlupp

 1. Förklara hur de olika typerna av substitutionsreaktioner sker, och skillnaderna mellan dem
 2. Beskriv och förklara en additionsreaktion.
 3. Hur påverkas olika ämnens löslighet av pH-värdet?
 4. Vad påverkar hur reaktiva olika organiska föreningar är?

Övningsuppgifter

 1. Vad menas med en intermediär?
 2. Vad händer om en reaktion kan gå två olika vägar med olika aktiveringsenergier?
 3. Vad skiljer en substitutionsreaktion från en additionsreaktion?
 4. Förklara skillnaden mellan SN1- och SN2-reaktioner.
 5. Karbokatjoner spelar en viktig roll vid flera organiska reaktionstyper.
  1. Vad är en karbokatjon?
  2. Ange minst en reaktionstyp där de spelar en viktig roll,
 6. Ange reaktionstypen för följande reaktioner:
  1. CH2CH2 + HBr → Br-CH2-CH3
  2. CH2=CH-CH2-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3
  3. C6H6 + HNO3 → C6H5-NO2 + H2O
 7. Vilka former av polymerisation känner du till? Förklara dem!