Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Proteiners struktur: primär, sekundär, tertiär, kvartär, α-helix, β₋struktur
 • Denaturering
 • Protein, aminosyra
 • Lipid, triglycerid, fosfolipid, vax, kolesterol
 • Metabolit
 • Kolhydrat, monosackarid, disackarid, stärkelse, cellulosa, glykogen

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 8:1--4, 7--11, 13--14

Planering

VeckorOmrådeBoken
(kapitel)
Uppgifter
3-4 Proteiner 181-198 Övningsuppgifter
5Kolhydrater 199-206 Övningsuppgifter
6 Lipider207-212 Övningsuppgifter
7 Reserv/examination BiKe-Wiki

Övningar på lektioner

Se även Instuderingsfrågorna på BiKe-wikin. De har länkar till rätt avsnitt i BiKe-wikin, vilket kan hjälpa om du har svårt att hitta svaret på frågorna.

Proteiner och aminosyror

 • Vilka är de fyra typerna av biomolekyler? Ge exempel på deras funktioner!
 • Vad är en aminosyra? Varför är de amofojoner?
 • Hur skiljer sig de olika aminosyrorna åt?
 • Beskriv hur en peptidbindning uppstår. Vilken typ av bindning är det?
 • Hur är ett protein uppbyggt?
 • Vad innebär det att ett protein denatureras?

Kolhydrater

 • Vilken formel har en glukosmolekyl och en disackarid?
 • Både glukos och galaktos har formeln C6H12O6. Vad skiljer dem åt?
 • Vad är skillanden mellan monosackarider och polysackradider?
 • Vilka typer av polysackarider finns i levande organismer?
 • Till vad används de olika polysackariderna i levande organismer?

Lipider

 • Vad är en fettsyra?
 • Vad är en triglycerid?
 • Till vad används triglycerider i kroppen?
 • Ge minst två exempel på vad kolestrol kan användas till i kroppen.
 • Vad är ett transfett?
 • Var finns fosfolipider? Varför fungerar de bra i den rollen?

Inlupp

Lös följande uppgifter och lämna in via Google Classroom

Glöm inte bort BiKe-wikin Jag har lagt in länkar till en startpunkt i BiKe-wikin för flera av frågorna!.

 1. Man kan separera en blandning av aminosyror med genom elektrofores om pH är 6,0. Vilka av följande har en positiv respektive negativ nettoladdning vid detta pH? Mot vilken pol vandrar de olika aminosyrorna?
  1. alanin (lp=6,1)
  2. prolin (lp=5,8)
  3. glutaminsyra (lp=3,1)
  4. lysin (lp=9,1)
 2. Hur många stereocentra finns totalt i en molekyl
  1. glycin
  2. leucin
  3. isoleucin
  4. prolin
  BiKe
 3. Vilka olika funktioner kan en biomolekyl fylla i en levande organism?
 4. BiKe
 5. Varför pratar man om aminosyrarester snarare än aminosyror i ett protein?
 6. Varför är vissa aminosyrarester (med andra ord sidokedjorna till ett proteins aminosyror) hydrofoba och andra hydrofila?
 7. Vad är skillnaden mellan en oligopeptid och ett protein?
 8. BiKe
 9. Förklara kort den kemiska skillnaden mellan glykogen, glukos, cellulosa och stärkelse.
 10. BiKe
 11. Vilka strukturnivåer har ett protein, och vilka bindningar är involverade?
 12. BiKe
 13. Varför bygger fosfolipider upp cellmembran?
 14. BiKe BiKe
 15. Varför har mättade fetter en högre smältpunkt än fleromättade?
 16. BiKe
 17. Hur kan man påverka ett proteins löslighet i vatten?
 18. BiKe

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på, även om det även täcker in delar av molekylärbiologin.

Du bör ha löst samtliga angivna uppgifter i boken samt inluppen.