Planering

VeckaOmrådeKapitel i boken
34--38Riktning och jämvikt 2--3
39--46Organisk kemi6
47--2 Reaktionsmekanismer7
3--6 Biomolekyler8
7--13 Biokemi9
14--18 Molekylärbiologi10
19--21 Analytisk kemi
34-38Reaktioners

Reaktionshastighet och kemisk jämvikt

Hur reaktioners hastighet styrs och jämviken i reaktioner.

BiKe Läs mer

Organisk kemi

Kolföreningar är byggstenar i allt levande, och även viktiga för t.ex. limmer, färger, plaster, osv.

BiKe Läs mer

Reaktionsmekanismer

Kemiska reaktioner med organiska föreningar sker på några olika sätt. För att förstå vad som egentligen händer i en kemisk reaktion behöver du förstå dessa.

BiKe Läs mer

Biomolekyler

Biokemins byggstenar är biomolekylerna.

BiKe Läs mer

Biokemi

Biokemi handlar om de ämnen som får alla levande organismer att fungera och de reaktioner de ingår i. Proteiner, kolhydrater, fetter, enzymer, cellandning, fotosyntes, osv.

BiKe Läs mer

Molekylärbiologi

Detta område handlar om hur man kan använda kemi för att bättre förstå vad som händer i genetiken.

BiKe Läs mer

Analytisk kemi

Biokemins byggstenar är biomolekylerna.

BiKe Läs mer