Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Aktiveringsenergi
 • Bildningsentalpi
 • Exoterm och endoterm
 • Entalpi
 • Entropi
 • Katalysator
 • Specifik värmekapacitet

Uppgifter i boken, osv

Det finns enklare övningsuppgifter på BiKe

Lös följande uppgifter i boken: 8:1,3,6,8,8,11,13,17

Tidsplanering

Vecka Område Sidor i boken
12-13Energi161-172
14Energi och kemiska reaktioner173-180

Inlupp

 1. Använd tabellen på BiKe-wikin och beräkna hur mycket energi som går åt för att höja temperaturen på 500 g vatten med 15 ◦C
 2. Vid förbränningen av vätgas i luft gäller reaktionsformeln
  H2 + 1/2O2 → H2O     ∆H = −928 kJ
  Hur mycket höjs temperaturen på 10 kg vatten om all energin från 2 g H2 går åt till att värma vattnet (m.a.o. inga värmeförluster)?
 3. I en behållare med luft förbränns 1,00 g Mg till MgO. Om behållaren innehåller 10 g luft, hur mycket ökar temperaturen i den?
 4. Förklara aktiveringsenergi. Vad är det och varifrån kommer den.
 5. Varifrån kommer energin i en exoterm reaktion, och varför går det åt energi i en endoterm reaktion?

Inför provet

Det finns några instuderingsfrågor på BiKe som ni kan använda för att repetera era kunskaper.

Frågor som kan komma på provet

Lösningar på dessa finns här

 1. Förklara skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Din för- klaring skall innehålla en förklaring varifrån energin kommer och var den går.
 2. Räkna på en entalpiförändring i en given reaktion, och du får värden från tabellen på sidan 167 i boken.
 3. Givet en reaktion med en entalpiförändring, räkna ut energiförändringen vid givna mängder (typ fråga 4b+c i de frågor ni arbetade på under vecka 15). Eller arbeta baklänges: givet en temperaturförändring och en reaktion, be- räkna entalpiförändringen.
 4. Förklara aktiveringsenergi, och med utgångspunkt från det katalysatorer