Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Planering

För varje vecka skall du (a) läsa angivna sidor samt (b) lösa de uppgifter som finns angivna nedan.

Inluppen skall vara inlämnad senast fredag vecka 9!

Vecka Område Sidor i bokenUppgifter
7Syror 183-189uppgifter
8Baser 190-193uppgifter
9Surhetsgrad, proteolys, pH 194-208uppgifter samt inluppen
12repetition, prov information inför provet

Uppgifter i boken, osv

Sist i kapitlet finns övningsuppgifter, facit finns i slutet av boken

Lös följande uppgifter:

Vecka 7

 1. Bokens uppgifter: 9:1-7
 2. Vad är en syra?
 3. Vad menas med en stark repsektive en svag syra?
 4. Ange två starka och två svaga syror, med namn och formel.
 5. Berätta om ett användningsområde för en syra

Vecka 8

 1. Bokens uppgifter: 9:8-11
 2. Vad är en bas?
 3. Ange stark och en svag bas, med namn och formel.
 4. Berätta om ett användningsområde för en bas

Vecka 9

 1. Bokens uppgifter: 9:17, 20, 21, 23, 27, 31, 37
 2. Vad visar pH-värdet? Vad betyder ett viss pH-värde?
 3. Vad händer i en neutralisationsreaktion?
 4. Vad är en protolys? Vad är skillnaden mellan fullständig och offulständig protolys?
 5. Vad är en buffert? Varför fungerar den?

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren. Dina svar skall vara inne senast onsdag vecka 9, kl 0800!

 1. Vad är en syra och vad är en bas?
 2. Vad menas när man säger att en syra är protolyserad?
 3. Vad visar pH-skalan? Vad betyder ett visst pH-värde?
 4. Vad är skillnaden mellan svaga och starka syror?
 5. Välj en stark och en svag syra och berätta om dem. Hur ser deras formel ut, vad händer när de protolyseras, till vad används de, osv.
 6. Välj en bas och berätta om den (formel, användning, osv)
 7. Vad händer i en neutralisation?
 8. Hur kan man bestämma mängden syra i ett prov?
 9. Vad är en buffert, och hur fungerar de?
 10. Förklara ett buffertsystem i naturen

Filmer, länkar, osv

Filmer

Läs på BiKe om syror och baser

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på.