Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken (Kemi 1, kapitel 9) och även på BiKe Wikin

Uppgifter i boken, osv

Lös samtliga uppgifter i boken.

Laboration

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren:

 1. Definiera oxidation och reduktion
 2. Definiera oxidations- och reduktionsmedel
 3. Sätt ut oxidationstalen på följande föreningar:
  1. Fe2(SO4)3
  2. CO2
  3. KMnO4
 4. Det finns ett antal föreningar mellan kväve och syre: NO, N2O och NO2. Använd oxidationstalen för att namnge dem (enligt formen bly(IV)oxid).
 5. 2,10 g kaliumjodid (KI) löses i vatten. Därefter leder man ned klorgas i lösningen. Då bildas en fällning av jod (I2).
  1. Skriv formeln för reaktionen
  2. Beräkna massan av den jod som maximalt kan bildas.
 6. Vad kommer att hända om man
  1. läggen en bit koppar i en lösning av järnjoner
  2. lägger en bit magnesium i saltsyra
  3. lägger en bit silver i saltsyra
  4. lägger en bit koppar i en lösning av silverjoner
  5. lägger en bit silver i en lösning av kopparjoner

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på. (ja, jag vet att det står fel rubrik på det provet), samt en inför provet fil

Årets prov kommer dock att ha fler frågor av typen förklara och färre av typen beräkna, balansera, lös