Det här avsnittet är till för att du skall ha en grundläggande förståelse för vad kemi är, säkerhet och hur man laborerar.

Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken (kap 1) och även på BiKe Wikin

 • aggregationsform
 • atom
 • blandning
 • fasövergång
 • fällning
 • grundämne
 • homogen och heterogen
 • hypotes och teori
 • kemisk förening
 • kemisk reaktion
 • lösning
 • metall och icke-metall
 • reagens
 • smältpunkt och kokpunkt
 • sublimering

Uppgifter i boken, osv

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren i Google Classroom

 1. Vad menas med teori inom naturvetenskapen? Hur skiljer det sig från "vardags-betydelsen" av ordet?
 2. Vilka grundämnen är vanligast i din kropp? På jorden? I solsystemet? I universum? Varför tror du att du får olika svar?
 3. Hur vet man vilka ämnen i laboratoriet som man kan smaka på utan risk?
 4. Om du tar en isbit och lägger denna i en i övrigt tom gryta och ställer denna på en varm spisplatta kan du säkert förutsäga vad som kommer att hända. Beskriv det som kemiska reaktioner, och försök förklara vad som händer. Sker mer än en reaktion?

Betygskriterier för avsnittet

Betyg
E C A
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Svara på frågor om/beskriva kemiska företeelser/ förlopp Med viss säkerhet, använda exempel Med viss säkerhet, använda exempel Med säkerhet, använda exempel och generalisera kring
Kemins modeller och teorier, deras utveckling Redogör översiktligt utifrån något exempel Redogör utförligt utifrån några exempel Redogör utförligt och nyanserat utifrån några exempel
Teorier och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med nyanserade omdömen
Analysera och besvara frågor Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Inför provet

Det finns gamla prov du kan titta på.