Detta arbetsområde har tre huvudsakliga delområden:
 • Hur en atom ser ut
 • Hur ge olika grundämnena organiseras i det periodiska systemet.
 • Lite allmän kunskap om några vanliga ämnen

Läs mer i BiKe-Wikin och i lärobokens (Kemi 1) kapitel 2 och 3.

Du skall kunna placera ut i det periodiska systemet, samt känna till både namn och kemiskt tecken för följande grundämnen: H, He, Li, C, O, N, F, Ne, Na, Mg, Al, P, S, Cl, Br, I, K, Ca, Fe, Cu, Zn. Du skall även känna till namn och kemiskt tecken för: Au, Ag, Si, U, Pb, Ar samt Hg.

Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • alkalimetall
 • alkalisk jordartsmetall
 • atom
 • atomkärna
 • atomnummer
 • elektron
 • elektronskal
 • elementarladdning
 • energi
 • energinivå
 • enhet
 • fission
 • fusion
 • grupp
 • halogen
 • isotop
 • laddning
 • massa
 • masstal
 • neutron
 • period
 • periodiska systemet
 • proton
 • reaktionsformel
 • valenselektron
 • ädelgaser
 • övergångsmetaller

Uppgifter i boken, osv

Det finns instuderingfrågor på BiKe

 1. Lös följande uppgifter: 2:11-25, 3:1-30, 3:31, 35-36, 38-43
 2. Övningsuppgift om grupperna i det periodiska systemet
 3. Gruppövningar:
  1. Atomen (del 1)
  2. Isotoper
  3. Periodiska systemet och reaktionsformler.

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren i Google Classroom

 1. Förklara skillnaden mellan masstal, atomnummer och laddning. Välj någon lämplig atom och sätt ut rätt värden på rätt plats. Om du inte kan väja är jod-125 lämplig.
 2. Alla alkalimetallerna är reaktionsbenägna. Men vissa är mer reaktionsbenägna än andra. Förklara varför.
 3. I boken beskrivs några atommodeller. Förklara och jämför dem med varandra.
 4. Hur ändras atomradien när man rör sig nedåt i en grupp, eller åt höger i en period. Hur och varför?
 5. Regogör för och förklara de gemensama egenskaperna för de alkaliska jordartsmetallerna, alkimetallerna, halogenerna och ädelgaserna.

Tidsplanering

VeckorOmrådeBoken
(sidor)
36Vad finns i en atom, 36-45
37Isotoper46-50
38 Elektronkonfiguration, periodiska systemet54-61
39Grupper i periodiska systemet62-81
40Reserv36-81

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på.

Extra frågor inför provet

Facit till dessa frågor.

 1. Du känner till hur atomers radier ändras inom grupper och perioder i det periodiska systemet. Hur står det till med jonernas radier? Blir de större eller mindre relativt atomen de bildas från? Motivera och förklara!
 2. Alla halogenerna reagerar på ungefär samma sätt, men vissa gör det kraftigare än andra.Vilka, och varför?
 3. I solens korona förekommen jonen Fe13+. Varför tror du att den inte förekommer på jorden?
 4. Ange antaler elektroner, protoner och neutroner hos 42Ca2+.
 5. Beskriv skillnader och likheter mellan 40K+ och 40Ca2+
 6. Syre förekommer i naturen främst som 18O och 16O Halterna av de två isotoperna varierar i världshaven (och i insjöar och regnvatten). Ta reda på när det blir mer eller mindre av de olika isotoperna, och förklara varför.
 7. Hur stor laddning har en kaliumkärna, en kaliumatom och en kaliumjon?
 8. Polonium (84Po) är ett radioaktivt grundämne som sönderfaller snabbt. Det är därför svårt att undersöka egenskaperna hos polonium och dess föreningar. Av ämnets placering i det periodiska systemet kan man emellertid göra vissa förutsägelser om egenskaperna. Vilket av följande är troligen felaktigt?
  1. Vid rumstemperatur är polonium ett fast ämne
  2. Polonium är en utpräglad icke-metall
  3. Polonium och väte bildar en förening med formlen H2Po
  4. Tendensen att bilda positiva joner är starkare hos polonium än hos atomer av tellur (52Te)