Planering

VeckaOmråde
38 Vad finns i luften
39 Vad är atmosfären
40 Syre och kväve
41 Koldioxid
42 Föroreningar i luften Främst växthusgaser.
43 Vattens egenskaper
45 Repetittion: luft och vatten
46 Ingen lektion, eget arbete
47 Vattnets kretslopp
48 Reserv

Centralt innehåll

  • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  • Luftens egenskaper och sammansättning.
  • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.