Avsnitt i boken

VeckaOmrådeSidor
37 Atomer och molekyler 30-33
38 Blandningar och rena ämnen 34-35
39 Kemiska föreningar 36-38
40-42 Materia 39-42
45-48 Luften 44-59
49-6 Vatten 60-83
7-8 Marken 84-99

Viktiga begrepp

Inlämningsuppgift

Eftersom avsnittet är långt finns det flera inlämningsuppgifter för detta avsnitt.

Byggstenarna

Se även instuderingsfrågorna

Lämna in via Google Classroom

 1. Berätta allt du vet om en vattenmolekyl. Vad består den av? Hur ser den ut?
 2. Vad är skillnaden mellan en blandning och ett rent ämne?
 3. Hur skriver du "4 koldioxidmolekyler" på kemispråket (som kemisk formel)?
 4. Finns det ämnen som inte består av molekyler? Ge exempel och förklara!
 5. Ge ett exempel på en kemisk reaktionsformel och förklara den

Luften

Lämna in via Google Classroom

Använd dig även av de instuderingsfrågor som finns på BiKe-wikin.

 1. Vad består luft av?
 2. Vad är ozon, och varför är det viktigt?
 3. Ge exempel på föroreningar i luften och vad de kan orsaka för problem

Marken

Lämna in via Google Classroom

 1. Varför behöver man ibland gödsla marken för att kunna odla mat?
 2. Förklara kvävets kretslopp med egna ord
 3. Ge exempel på tungmetaller

Repetitionsfrågor inför prov: marken

 1. Vad finns i jord?
 2. Hur kan marken bli försurad?
 3. Varför är kvävets kretslopp viktigt? Ange minst två orsaker!
 4. Förklara skillnaden mellan bergart och mineral
 5. Ge minst två exempel på ämnen som är viktiga för växterna.
 6. Varför måste man gödsla på en åker?
 7. Ge två (2) exempel på tungmetaller som kan vara miljgifter. För var och en skall du berätta om
  • Dess kemiska formel
  • Varifrån den kommer
  • Hur den påverkar miljön och människan

Examination

Vi kommer att ha ett prov på den första delen (sidan 30–43), och ni skall redovisa något från vart och ett av de övriga områdena.