Några viktiga begrepp

 • Bunsenbrännare
 • Destillera
 • Eldtriangeln
 • Faropiktogram
 • Filtrering/Sila
 • Kromatografi
 • Naturvetenskapliga metoden

Avsnitt i boken, osv

Inlämningsuppgift

Svara på dessa frågor och lämna in på Google Classroom.
 1. När du bakar bröd tillsätter du jäst till degen. Detta får brödet att jäsa, men varför?
 2. Vilka sinnen har du som kan känna av kemiska ämnen?
 3. Hur fungerar naturvetenskapen?
 4. Vilka kemiska separationsmetoder känner du till?
 5. Hur släcker man en eld? Varför fungerar de metoder du angett?
 6. Vilken skyddsutrustning känner du till i ett kemilaboratorium?
 7. Vad betyder dessa faropiktogram?

Examination

 1. Skriftligt om säkerhet
 2. Skriftligt om kemins grunder och separationsnmetoder
 3. Praktiskt visa att du kan hantera en brännare säkert.